Pin It

 Functionarul  public , gartie  raportului  juridic  la  care  este  parte , dispune  de  o  totalitate  de  obligatii  si  drepturi , indatoriri  si  chiar  restrictii . Drepturile  si  obligatiile  functinarului  public  constituie  o  unitate  si , practice , nu  exista  independent  unele  de altele .

In  calitate  de  subiect  al  raportului  juridic  de  functie , care  este  reglementat  de  normele  drptului  administrativ , functionarul  public  este  titular  de  drepturi , care  ii  sin  necesare  in  vederea  exercitarii  atributiilor  functiei  respective . Valorificindu-si  drepturile , functionarul  public , de  fapt , actioneaza  in  scopul  realizarii  puterii  publice , iar  actele  pe  care  le  intocmeste  poarta  un  character  obligatoriu  pentru  cei  pe  care  ii  vizeaza .

Drepturile  acordate  functionarilor  publici  constituie  un  mijloc  prin  care  autoritatile  si  institutiile  publice  isi  realizeaza  sarcinile . In  fond , materializarea  acestor  drepturi , prin  exercitarea  lor , constituie  o  indatorire  pentru  ei .

Functionarul  public  trebuie  sa  beneficieze  de  drepturile  de  functie  numai  in  scopul  pentru  care  i-au  fost acordate , anume  realizarea  interesului  general  si  in  nici  un  caz  in  interes  personal .

Un  factor  important  la  acest  capitol  este  faptul  ca  functionarului  public ,  in  vederea  investirilor  pe  care  le  comporta  in  exercitarea  functiei , trebuie  a  I  se  recunoasca  dreptul  la  exercitarea  functiei  sale  si  acest  drept  trebuie  privit  atit  in  raport  cu  acei  carora  li  se  adreseaza  functia   publica , cit  si  in  raport  cu  administratia  publica . Fiind  un  intermediar  legal , rezulta  ca  acesta  necesita  stabilitate  si  inomavibilitate . Dreptul  la  stabilitate  este  dreptul  asigurat  de  stat  functionarului  public . Aceasta  inseamna  ca , fiind  numit  in  mod  legal , acesta  nu  va  fi  suspendat  sau  revocat  decit  pentru  anumite  motive  intemeiate  legal .

Functionarul  public  dispune  de  drepturi  care  sint  in  legatura  cu  profesiasia  si  de  drepturi  care  sint  personale , unele  au  character  general  iar  altele  au  character  special .

Functionarul  public , in vederea  atributiilor  de  serviciu  ce  ii revin , dispune de  drepturi  speciale , garantate  de  Legea  serviciului  public si  anume : sa  examineze  problemele  si  sa ia decizii in  limitele  imputernicirilor  sale ; sa  solitice , in  limitele  competentei  sale , si  sa primeasca  de la alte  autoritati  publice , precum  si de la  personae  fizice  si juridice , indifferent  de tipul  de proprietate  si  forma  juridica  de  organizare  a lor , informatia  necesara : sa  isi  perfectioneze  pregatirea  profesionala : sa avanseze  in  serviciul  corespunzator  pregatirii  lui  profesionale , capacitatilor  intelectuale , rezultatelor  atestarii , constiinciozitatii  in  exercitarea  atributiilor , in  cazul  in  care  participa  la  concurs  pentru  ocuparea  functiilor  vacante  de rang  superior ; sa  isi  cunoasca  drepturile  si  obligatiile  de serviciu ; sa  fie  remunerate  conform  functiei , pregatirii  profesionale  si  experientei  sale  de  munca ; sa  se  asocieze  prin  sindicate  si  sa  participe  la  activitatea  lor  in  afara  orelor  de  program ; sa  beneficieze  de  protectie  juridica , in  corespundere  cu  statutul  sau .

 

Un drept  al  functionarilor  publici , mentionat  deja , este  dreptul  de  a  pretinde  la  promovarea lor  in  functii  superioare  in  ierarhia  autoritatilor  si  institutiilor  publice  in  care isi  desfasoara  activitatea  sau  in  altele . Promovarea  are  loc  pe  baza  competentei  si  contributiei  aduse  la  activitatea  institutiilor  administratiei  publice .

     Dreptul  la  protectia  din  partea  legii   constituie  un  dret  important  pe  care  il  au  functionarii  AP  in  exercitatrea  atributiilor  si  competentelor  de  serviciu .

     Functionarii  publici  au , in  conditiile  legii , dreptul  la  opinie . Acest  drept  decurge  din  libertaetea  fundamentala  a  oricarui cetatean  la  constiinta  si  la  exprimare , prevazute  de  Constitie .

 

     Dreptul  la  opinie  insa  trebuie  perceput  in   sensul  ca  se  garanteza  functionarului  public  acest  drept  cu  unele  limitari  determinate  de  specificitatea  activitatii  desfasurate . Acest  drept  urmeaza  sa  fie  interpretat  in  sensul  dispozitiilor  conforn  carora  cariera  functionarului  public  nu  poate  fi  afectata  in  nici  un  fel  pentru  opiniile  exprimate , pentru  actele  si  pozitia  sa  in cursul  unei  campanii  electorale , al   exercitarii  unui  mandet  elecctiv  intr-un  organ  consultativ . Realizarea  dreptului  de  opinie  nu  trebuie  sa  influienteze  insa  comportamentul  functionarilor  publici  in  modul  de  realizare  a  sarcinilor  care  le-au  fost  repartizate , in  functie  de atributiile  functiei  detinute .

    Dreptul  la  asociere  sindicala  constituie  un  alt  drept  al  functionarilor  publici  care  include  in  sine  anumite  restrictii  pentru  unele  categorii  de  functionari .

     Dreptul  la  greva  este  un  drept  care  se  realizeaza  in  colectiv . In  Germania, Belgia  sau  Danemarca  drptul  la  greva  este  interzis  tuturor  functionarilor  publici .

    Un  alt  drept  al  functionarilor  publici  este  acela  de  a  li  se  restitui  cheltuielile  de  transport  si  cazare  si  de  a  li  se  plati  diurna , ca  indemnizatie  pentru  cheltuielile de  intretinere   si  pentru  deplasarile  ce  le  efctuiaza  in  interes  de  serviciu  in  conditiile  prevazute  de  lege . Desigur , acest  drept  poate  gfi  realizat  si  prin  acordarea  unei  chenzine  in  vederea  indeplinirii  misiunii .

      Pentru  rezultatele deosebite  obtinute  in  activitatea  desfasurata , functionarul  administratiei  publice  poate  primi  un  salariu  de  merit , aplicat  la  salariul  de  baza . Functionarii  publici  au  dreptul la  spor  de  vechime  in  munca , spor  de  stabilitate , iar  acolo  unde  este  cazul  si  de  alte  sporuri , cum  sunt :spor  de  munca  in  timpul  noptii , spor  de  periclitate  si  alte  sporuri  stabilite  potrivit  legii .

    De  asemenea , functionarii  publici  au  dreptul  la  concadiul  de  odihna  annual , concedii  medicale , iar  femeile  si  la  concedii  de maternitate  si  pentru  crestrea  si  ingrijirea  copilului  platite .

     Despre  aceste  drepturi  putem  spune  ca  sunt  niste  reglementari  legale  intilnite  in  Legea  cu  privire  la  Serviciul  public  si  desigur  in  Codul  Muncii .

 

 Reesind  din  cele  mentionate  anterior  cu  siguranta  putem  conchide  faptul  ca  ansamblul  drepturilor  si  obligatiilor    functionarilor  publici  reprezinta  chiar   si  ansamblul  indispensabilitatilor  pentru  efectuarea  serviciului  public .

    Prin  urmare  drepturile  functionarilor  publici  constituie  un  garant  al  respectarii  legalitatii  si  activitatii  desfasurate  in  cadrul  srviciul  public .

Modul  si  conditiile  in  care  se  respecta  aceste  drepturi  ramine  doar  de  analizat  reesind  din  toate  relitatile  sociale  existente  in  Republica  Moldova , deorece  este  bine  cunoscut  faptul ca  la  etapa  actuala  ne  intilnim  fregvent  cu  asemenea  divergente  la  acest  capitol .