Pin It

Statutul si functiile lor sint prevazute in cadrul dreptului constitutional. Aici ne vom limita doar la insemnatatea acestor doua functii in domeniul administratiei publice, precum si la o scurta trecere in revista a serviciilor prestate de catre acestia.

Presedintele Republicii Moldova impreuna cu Prim-ministrul poarta intreaga raspundere administrativa in stat. Deseori este dificil sa distingi cu precizie rolul fiecaruia dintre ei.  Ar trebui sa vorbim numaidecit nu despre separatia functiilor, ci despre cumularea lor. Colaborarea dintre aceste doua organe ale puterii de stat se manifesta printr-un sir de actiuni, care decurg din obligatiile constitutionale.

 Conform Constitutiei, actele semnate de catre Presedinte (cu exceptia unora dintre ele, care nu se refera la sfera functiilor administrative) trebuie sa fie contrasemnate si de catre Prim-ministru. Esenta acestei proceduri consta in corelarea actiunilor administrative ale Presedintelui, pe care Primul-ministru urmeaza sa le transpuna in viata.

In cazul in care Prim-ministrul nu este de acord cu promulgarea unor legi, refuzind avizarea lor, dreptul de decizie revine doar presedintelui"

Sarcina elaborarii directiilor de dezvoltare si intensificare a activitatii administrative, pe care, in linii mari, o rezolva Presedintele si Prim-ministrul, se dezmembreaza intr-un sir de functii:

  1. Presedintele si Prim-ministrul isi exercita imputernicirile in sfera activitatii normative, altfel spus, emit documente cu caracter general, ale caror conditii de aplicare trebuie sa fie stipulate in decrete speciale sau pentru introducerea regulilor in domeniile care nu sint legate de elabora¬rea legilor. Exercitindu-si imputernicirile in sfera normativa, Presedintele si Prim-ministrul, in baza legislatiei in vigoare, determina conditiile activitatii altor instante administrative, fie ca este vorba de reprezentantii administratiei centrale sau de organele locale ale puterii.
  2. Presedintele si Prim-ministrul numesc persoanele in cele mai inalte functii civile si militare. Legislatia prevede lista functiilor, completarea carora se efectueaza prin decret prezidential. Printre acestea sint functiile de ministri, ambasadori, consilieri de stat, directori ai companiilor nationale etc.

Conform Constitutiei, Prim-ministrul detine, in limitele competentei sale, dreptul principal de a numi persoane in diferite functii ale administratiei de stat, insa, in majoritatea cazurilor, transmite aceste imputerniciri ministerelor, rezervindu-si dreptul de a desemna persoane numai in functiile de un anumit nivel. Avind acest drept de desemnare, Presedintele si Prim-ministrul exercita o influenta hotaritoare asupra administratiei de stat, selectind oamenii in posturile-cheie si punind in seama lor o raspundere enorma.

  1. Presedintele si Prim-ministrul coordoneaza activitatea administrativa a diferitelor ministere si, in caz de necesitate, solutioneaza litigiile dintre membrii Guvernului. Eficienta activitatii Guvernului in problemele administrarii necesita o deplina coordonare atit a actiunilor diferitelor organe ale puterii, cit si a solidaritatii politice a ministrilor. Aceasta poate fi confirmata prin prezenta unor semnaturi ale ministrilor in unele decizii ale Prim-ministrului, precum si in unele decrete prezidentiale.

Care sînt atribuţiile Preşedintelui la numirea Guvernului? Învestitura

Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru, iar în baza votului de încredere acordat de Parlament, şeful statului numeşte Guvernul. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.
Odată desemnat, candidatul pentru funcţia de Prim-ministru este liber să elaboreze programul de activitate şi să desemneze componenţa nominală a Guvernului (articolul 98 din Constituţie).

Desemnarea Prim-ministrului interimar

Preşedintelui Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar, în cazul imposibilităţii Prim-ministrului de a-şi exercita atribuţiile sale sau în cazul decesului acestuia, pînă la formarea noului Guvern (articolul 101 din Constituţie).