Pin It

Prim-ministrul Republicii Moldova (Articolul 27. L nr. 64)

    Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, respectînd atribuţiile ce le revin;

    Prim-ministrul Republicii Moldova:

    1) prezidează şedinţele Guvernului şi ale Prezidiului lui;

    2) în cazuri excepţionale ia decizii  în problemele conducerii Republicii  Moldova în limitele competenţei Guvernului şi  informează despre aceasta Guvernul la şedinţa lui ordinară;

    3) asigură colegialitatea în activitatea Guvernului;

    4) formează Guvernul şi propune componenţa lui în modul stabilit;

    5) acordă împuterniciri  pentru  negocierea şi  semnarea  tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova;

    7) prezintă spre examinare Prezidiului Guvernului sau pune în faţa Preşedintelui Republicii Moldova chestiunea cu privire la stimularea sau aplicarea unor sancţiuni disciplinare faţă de membrul Guvernului;

    8) în cazul în care unul din miniştri nu îşi exercită atribuţiile conform legislaţiei, este în drept să înainteze Preşedintelui Republicii Moldova propunere privitor la revocarea acestui ministru;

    9) informează Preşedintele Republicii Moldova în problemele deosebit de importante pentru ţară.

    În conformitate cu Constituţia (Legea Fundamentală a Republicii Moldova), Prim-ministrul este învestit  şi cu alte împuterniciri prevăzute prin prezenta Lege şi prin alte legi ale Republicii Moldova.

    În cazul în care Prim-ministrul este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar. Interimatul încetează dacă Prim-minisrul reia activitatea în Guvern.