Pin It

În RM constituirea sistemului de asistenţă socială a început după 1990, fiind creat treptat cadrul legislativ şi reţeaua de asistenţă socială.

Bazele au fost puse prin adoptarea : Strategiei de reformare a sistemului de asistenţă socială, nr 456-XIV din 1999. Suplimentar a fost elaborată Concepţia naţională privind protecţia copilului şi familiei, nr. 51 din 2002, apoi Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 2003stabilind raporturile juridice în cadrul sistemului protecţiei sociale, toate sistemurile de relaţii cu dificultăţi.

În 2003 parlamentul adoptă legea nr. 81 din 2003 privindd cantinele de ajutor social şi Regulamentul tip privind funcţionarea lor, astfel la moment funcţionînd 84 cantine ce deservesc 4200 persoane.

În 2007 se adoptă Stretegia naţională şi planul de acţiune privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012.

Îndemnizaţiile, plăţi din partea statului, benefeciază:

  • Indemnizaţia de maternitate;
  • Indemnizaţia unică la naştere;
  • Indemnizaţia pentru creşterea copilului pîna la vîrsta de 3 ani,
  • Indemnizaţia lunară (copii de la 3 la 16)- nu mai este
  • Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav;

Ele se stabilesc de CNAS în baza Legii bugetului asigurărilor sociale.

Alocaţiile sociale – suma de bani lunare persoanelor care întrunesc condiţiile pentru dreptul la pensii.

Ajutoarele – familiilor căror venituri sunt prea mici;

Compensaţiile nominative – familiilor sărace pentru achitarea servciilor comunale, ele se divizează:

  • Beneficii universaliste – tuturor cetăţenilor;
  • Beneficii acordate pe baza testării mijloacelor – persoanelor aflate în risc.

Activitatea asistenţei sociale are 2 dimensiuni :

Dimensiunea economică: ajutor de bani sau finanţare instituţiilor.

Dimensiunea psihosocială propriu-zis – prestare de servicii.

Cei ce primesc asistenţa de clasează: - În funcţie de componenţă (individuali sau multipersonali); - În funcţie de orientarea ajutorului specializat; - În funcţie de atitudine benefeciarului faţă de serviciul asistenţial.