Pin It

Clasificarea funcţionarilor publici se poate realiza după anumite criterii. În Legea privind Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999) la capitolul II se precizează categoriile de funcţionari publici.

Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi. Funcţionarii publici debutanţi sunt acele persoane care ocupă, în urma concursului sau a examenului, o funcţie publică până la definitivare.

Perioada de funcţionar public debutant este de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani.

 1. După gradul de pregătire profesională
 • de categoria A: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • de categoria B: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
 • de categoria C: studii medii liceale sau post liceale, absolvite cu diplomă.

Clasificarea se realizează potrivit studiilor pe care le cere funcţia publica şi nu acelea pe care le are persoana fizică. În funcţie de categoria din care fac parte, funcţionarii publici desfăşoară următoarele activităţi:

 • aplicarea şi executarea legilor, studii, control, consiliere şi coordonare, conducere, elaborarea de reglementari, luarea deciziilor sau alte activităţi care necesită cunoştinţe superioare de specialitate (funcţionarii publici din categoria A);
 • aplicarea şi executarea legilor, studii, îndrumare, elaborarea unor proiecte de reglementări, lucrări pregătitoare pentru luarea deciziilor unele activităţi de conducere, precum şi alte activităţi care necesită pregătirea superioară de scurtă durată – funcţionari publici din categoria B;
 • aplicarea şi executarea legilor şi a altor reglementări, activităţi de birou sau de control care necesită o cultură generală medie şi cunoştinţe tehnice sau profesionale de nivel mediu – funcţionari publici din categoria C.

 

 1. După natura funcţiei
 • funcţionari publici cu funcţii manageriale (de conducere);
 • funcţionari publici cu funcţii de execuţie. Aceştia se împart în două categorii şi anume: cu funcţii de execuţie pe grade profesionale (se cer studii superioare) şi cu funcţii de execuţie pe trepte profesionale (se cer studii liceale sau chiar generale).

 

 1. După modul de investire
 • funcţionari publici aleşi (primarii localităţilor);
 • funcţionari publici numiţi (prefecţii judeţelor, al municipiului Bucureşti).