Pin It

       Categorii de servicii publice locale

                Pentru funcţionarea normală a oricărei comunităţi, sunt necesare o serie de activităţi specifice de interes general, cum ar fi alimentarea cu apă, transportul de energie termică, distribuirea gazelor, canalizare, salubritate etc. Aceste activităţi care satisfac interese generale trebuie asigurate de către autorităţile publice locale în virtutea faptului că ele răspund faţă de cetăţenii care le-au desemnat pentru a le reprezenta interesele. Prin urmare, serviciul public este mijlocul administraţiei prin care se prestează cetăţenilor servicii de interes general, în regim de putere politică. Înfiinţarea serviciilor publice este atributul exclusiv al autorităţilor deliberative, respectiv al consiliilor locale, iar organizarea şi funcţionarea lor constituie atributul autorităţilor executive, adică al prefecţilor şi primarilor.

          În categoria serviciilor publice locale se includ:

  • servicii publice cu caracter statal;
  • serviciile comunitare (înfiinţate la nivel local, dar şi judeţean);
  • servicii publice de gospodărie comunală;
  • alte servicii publice locale (care nu fac parte din categoria serviciilor de gospodărie comunală);
  • servicii publice comerciale;
  • serviciul public pentru activităţi culturale.