Pin It

Serviciile publice cu caracter statal sunt:

A.- serviciul de pază, asigurat de corpul gardienilor publici;

B.- serviciul public de protecţie civilă;

C.- serviciul de autorizare a construcţiilor.

 

  1. Serviciul de pază asigurat de corpul gardienilor publici

         Corpul gardienilor publici are ca sarcină creşterea eficienţei pazei bunurilor şi a activităţilor de apărare a ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor.

        Serviciul public de pază prin intermediul gardienilor realizează mai multe atribuţii:

  • încheierea contractelor cu beneficiarii serviciilor de pază oferite de gardienii publici;
  • încadrarea cu personalul necesar, instruirea lui şi echiparea corespunzătoare;
  • participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice;
  • prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite etc.

 

  1. Serviciul public de protecţiie civilă

          Serviciul public de protecţie civilă este parte componentă a apărării naţionale şi cuprinde ansamblul măsurilor adoptate şi activităţilor desfăşurate în scopul asigurării protecţiei populaţiei, bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a factorilor de mediu în caz de război sau dezastre.

            Principalele atribuţii ale acestui serviciu public constau în:

  • prevenirea populaţiei asupra atacurilor inamice din aer sau asupra dezastrelor şi protejarea ei împotriva efectelor acestora;
  • asigurarea protecţiei bunurilor materiale şi a valorilor culturale;
  • participarea cu forţe şi mijloace specifice la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare.

     

  1. Serviciul de autorizare a construcţiilor

          Executarea construcţiilor, indiferent de destinaţia lor, se poate face numai pe baza actului administrativ de autoritate emis în concordanţă cu normele legale referitoare la proiectarea, amplasarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

        Autorizaţia de construire este actul de autoritate al administraţiei publice locale prin care se asigură respectarea normelor legale în domeniul construcţiilor. Această autorizaţie se eliberează de către administraţia publică pe baza certificatului de urbanism, a titlului de proprietate şi a proiectului prezentat şi dă dreptul persoanelor fizice sau juridice să execute construcţii în termenul stipulat. Terenurile ce aparţin domeniului privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale destinate executării construcţiilor pot fi concesionate prin licitaţie publică în condiţiile încadrării în planurile de urbanism.