Pin It

             Potrivit reglementărilor înscrise, serviciile comunitare care pot fi constituite la nivel local şi judeţean sunt:

 • serviciile privind evidenţa populaţiei;
 • serviciile privind evidenţa paşapoartelor;
 • serviciile pentru situaţii de urgenţă ;
 • serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură.

 

 1. Serviciile comunitare privind evidenţa populaţiei

         Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, listelor electorale permanente, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi eliberarea paşapoartelor simple.

          

 1. Serviciile comunitare privind evidenţa paşapoartelor

        Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor au următoarele atribuţii principale, printre care amintim:

 1. a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
 2. b) asigură înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii;
 3. c) organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor.

 

 1. Serviciile comunitare pentru situaţii de urgenţă

           Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă se organizează în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi au au ca scopuri principale: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.

 1. Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură

           Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură au următoarele atribuţii principale:

 1. a) participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei, oraşului sau municipiului şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
 2. b) constituie şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
 3. c) constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat.