Pin It

Fiecare dintre cele trei categorii ale funcţiei publice se împarte în două grade. Gradul este o etapă din cariera funcţionarului public.

Fiecare grad se împarte în trei clase de funcţionari publici definitivi. Structura ierarhică a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a şi clasa I-a, ca nivel maxim.

Fiecare clasă se împarte în trei trepte. Structura ierarhică a treptelor este următoarea: treapta a 3-a, treapta a 2-a şi treapta 1, ca nivel maxim.

Fiecare treaptă corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare. Funcţionarul public îşi păstrează gradul, clasa şi treapta avute si atunci când nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îi va asigura funcţionarului public încadrarea în altă funcţie publică, în limita posturilor disponibile si potrivit pregătirii lui profesionale.

Funcţionarii publici care nu pot fi încadraţi în altă funcţie publică în condiţiile precizate mai sus beneficiază de masuri de protecţie socială conform legii.

 

Funcţiile publice se pot clasifica astfel :

  1. după natura competenţelor:
  • manageriale (de conducere);
  • de execuţie.
  1. după cerinţele privind nivelul studiilor absolvite:
  • funcţii publice de categoria A;
  • funcţii publice de categoria B;
  • funcţii publice de categoria C;

 

Funcţionarii publici se identifică prin categoria, gradul, clasa şi treapta corespunzătoare.

Prin actul de înfiinţare a unei autorităţi sau instituţii publice se va stabili numărul maxim de posturi aferente funcţiilor publice.

În cariera profesională funcţionarul public beneficiază, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în treaptă, clasa sau grad ori în categorie în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute.

Avansarea în treapta următoare se face în cadrul aceluiaşi grad şi al aceleiaşi clase anual şi produce efecte pentru toţi funcţionarii publici care au obţinut rezultate bune la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale. Pot beneficia de avansarea în grad numai funcţionarii publici înscrişi în tabelul de avansări în grad, care se întocmeşte şi se completează anual în fiecare autoritate sau instituţie publică.

Avansările în grad se fac în ordinea înscrierii pe tabelul de avansări, în cadrul numărului de posturi vacante, fără a se depăşi numărul maxim de titulari pentru fiecare grad stabilit în condiţiile Legii nr. 188/1999.