Pin It

             Din categoria serviciilor publice comerciale fac parte următoarele servicii:

 • organizarea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare;
 • serviciul de exploatare a parcajelor publice;
 • licenţierea transportului privat de călători;
 • expunerea firmelor şi reclamelor publicitare;
 • serviciul public de ecarisaj.

 

 1. Organizarea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare

          Are în vedere organizarea şi funcţionarea pieţelor, a târgurilor şi a oboarelor:

         Gestionarea serviciilor necesare funcţionării pieţelor agroalimentare se realizează în trei moduri:

 • prin serviciul public al consiliului local – piaţa este o direcţie care-şi desfăşoară activitatea în regie proprie cu fonduri din bugetul local şi cu funcţionari din administraţia publică locală;
 • prin instituţii de interes public – administraţia asigură serviciul public prin contractul administrativ încheiat cu prestatorul numit instituţie publică;
 • prin persoane juridice cu capital de stat, privat sau mixt – pe baza contractului de asociere.

 

 1. Serviciul de exploatare a parcajelor publice

          Pentru organizarea, utilizarea şi exploatarea spaţiilor aflate pe domeniul public sau privat al localităţilor consiliile locale adoptă norme specifice de funcţionare.

         Parcarea este acel spaţiu special destinat staţionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi/sau marcaje, care se delimitează de partea carosabilă a drumului public.

        În funcţie de destinaţie întâlnim:

 • parcaje de reşedinţă – care se situează la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de către locatari şi care sunt amenajate şi întreţinute de serviciile de administrare a domeniului public;
 • parcaje publice – în care staţionarea este temporară şi pentru care se percepe o taxă;
 • parcaje private – care aparţin agenţilor economici sau instituţiilor publice.

         Parcajele publice sau private cu plată sunt amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare, iar cele fără plată sunt întreţinute de serviciul de administrare a străzilor.

 

 1. Licenţierea transportului privat de călători

         Administraţia publică locală poate autoriza şi transportul de călători cu mijloace de transport particulare. Pentru a obţine licenţa de transport operatorii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, cum sunt:

 • onorabilitate – adică lipsa oricărei condamnări penale în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară;
 • bonitatea – adică existenţa dovezilor din partea unei instituţii bancare referitoare la capacitatea financiară a transportatorului;
 • specialitatea – care trebuie dovedită cu documente eliberate de instituţiile de profil;
 • tehnicitatea – prin care transportatorul dovedeşte că deţine mijloace de transport care întrunesc condiţiile pentru a circula pe drumurile publice.

 

 1. Expunerea firmelor şi reclamelor publicitare

           Publicitatea a devenit în prezent o componentă esenţială a politicii comerciale prin care agenţii economici îşi fac cunoscute produsele pe piaţă.

        Firma publicitară reprezintă o construcţie pe care se inscripţionează numele, denumirea comercială, obiectul de activitate sub care persoana fizică sau juridică îşi exercit activitatea şi care se amplasează pe imobilele unde se desfăşoară activitatea în cauză.

       Reclama reprezintă o inscripţie prin care se expun informaţii elogioase la adresa unei persoane fizice sau juridice, sau a unui produs sau serviciu, cu scopul de a-i face popularitate.

        

 1. Serviciul public de ecarisaj

           Administraţia publică locală are obligaţia de a institui norme cu privire la creşterea, transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân care prezintă un grad ridicat de pericol social.

         Serviciul public de ecarisaj are următoarele atribuţii:

 • strângerea câinilor fără stăpân;
 • îngrijirea câinilor;
 • asigurarea adăposturilor temporare pentru câini etc.