Pin It

         Procesul managerial aferent serviciilor publice poate fi abordat şi din perspective managementului funcţiilor. Conţinutul activităţilor desfăşurate în cadrul procesului de management, poate fi structurat pe funţii ale managementului, respectiv: planificare (previziune); organizare; coordonare; antrenare; evaluare-control.

         Pentru început, trebuie să se stabilească obiectivele serviciului public şi să se determine modalitatea de realizare a acestor obiective. După aceasta managerii trebuie să organizeze resursele umane şi celelalte categorii de resurse într-o logică şi eficienţă, astfel încât să se realizeze obiectivele stabilite. Managerilor le revine de asemenea misiunea de a motiva resursele umane să lucreze eficient şi să se implice în realizarea obiectivelor instituţiei publice. În fine, managerii trebuie să controleze şi să evalueze cantitativ şi calitativ rezultatele activităţii instituţiei publice, pentru a se asigura că aceasta funcţionează pentru a-şi realiza scopurile propuse.