Pin It

Priorităţile reformei pot fi delimitate în funcţie de orizontul de timp vizat; astfel, se poate vorbi de două categorii de priorităţi: pe termen scurt şi pe termen lung.

Priorităţile pe termen scurt sunt reprezentate de:

 1. separarea nivelului politic de palierul administrativ în structura Guvernului, ministerrelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei publice;
 2. definirea rolurilor, responsabilităţilor şi relaţiilor dintre instituţii;
 3. instituirea unui serviciu public profesional şi neutru din punct de vedere politicpolitic;
 4. constituirea unei unităţi centrale pentru crearea şi dezvoltarea corpului funcţionarilor publici;
 5. crearea structurilor instituţionale şi a mecanismelor administrative şi financiare pentru implementarea procesului de dezvoltare regională şi susţinerea zonelor;
 6. descentralizarea administrativă şi întărirea autonomiei locale, deconcentrarea serviciilor ministeriale;
 7. reglementarea regimului general al autonomiei locale;
 8. delimitarea şi stabilirea resurselor financiare ale comunităţilor locale faţă de bugetul de stat; descentralizarea deciziei privind gestionarea resurselor financiare şi patrimoniale;
 9. delimitarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al comunităţii locale faţă de patrimoniul public de interes naţional;
 10. descentralizarea deciziei şi participarea cetăţenilor la procesul decizional prin referendum;
 11. dezvotarea administraţiei publice locale.

Priorităţile pe termen mediu sunt:

 1. asigurarea transparenţei actului decizional şi optimizarea comunicării;
 2. îmbunătăţirea relaţiilor dintre administraţie şi beneficiarii de servicii publice, ce presupune:
 • codificarea cprocedurilor administrative;
 • urmărirea calităţii serviciilor publice (instituirea unui sistem de monitorizare);
 • instituţionalizarea referendumului;
 • dezvoltarea centrelor de servicii publice;
 • campanii de informare pe teme de interes major;
 1. creşterea capacităţii de luare a deciziilor la nivel guvernamental;
 2. dezvoltarea unui sistem de servicii publice locale aflate sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale; transformarea regiilor autonome de interes local în societăţi comerciale privatizabile.