Pin It

Activitatea organelor administraţiei publice este deosebit de complexă.

            Rezultă că şi controlul se realizează într-o multitudine de forme, care pot fi grupate în funcţie de mai multe criterii:

  1. Din punct de vedere al naturii organului care îl exercită distingem:

            - controlul exercitat de organele legislative;

            - controlul exercitat de organele executive;

            - controlul exercitat de autorităţile judecătoreşti;

  1. Din punct de vedere al poziţiei pe care o ocupă organul de control faţă   de organul controlat distingem:

             - controlul intern care se exercită de diferiţi conducători din cadrul                 organului administraţiei publice asupra subordonaţilor sau de anumite compartimente ale acestui organ;

             -  controlul extern se exercită de organe care se situează în afara organu-lui administraţiei publice, fie ele alte organe ale administraţiei publice,        organe legiuitoare, judecătoreşti etc.

  1. Din punct de vedere al regimului juridic aplicabil activităţii de control distingem:

              - control jurisdicţional, exercitat  de instanţele judecătoreşti şi de organele administrative jurisdicţionale;

              - control nejurisdicţional, exercitat de toate celelalte organe asupra activităţii executive;

  1. Din punct de vedere al sferei de cuprindere, controlul poate fi :

              -  control specializat, de resort, exercitat de anumite organe specializate în diferite domenii de activitate;

              -   control complex, general, care priveşte mai multe domenii de activitate sau chiar toate atribuţiile organului controlat.

            S-ar mai putea vorbi de o clasificare a controlului sub aspectul extinderii  sale în ce priveşte legalitatea actelor şi operaţiunilor administrative sau numai oportunitatea lor.

            De asemenea, se mai pot face şi alte clasificări de mai mică importanţă teoretică şi practică. De altfel, trebuie arătat că şi clasificările în funcţie de criteriile prezentate au mai mult un scop ştiinţific, didactic, pentru că de cele       mai multe ori o anumită activitate de control poate fi caracterizată din diferite puncte de vedere.

            Aşa, de exemplu, controlul exercitat de instanţele judecătoreşti asupra actelor organelor administraţiei publice este un control jurisdicţional, extern, specializat, exercitat de organele autorităţii judecătoreşti.