Pin It

Functia publica-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul legii,in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala,administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.

Functionarul public-persoana numita, in conditiile legii,intr-o functie publica.

          -totalitatea functionarilor-corpul functionarilor publici

Activitatile desfasurate de functionarii publici:

           -punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative.

           -elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii publice,precum si asigurarea avizarii acestora.

           -elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor,a programelor,a studiilor,analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice,a documentatiei necesare executarii legilor.

            -consilierea,controlul si auditul public intern

            -gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare.

            -colectarea creantelor bugetare.

            -reprezentarea intereselor autoritatii sai institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat,din tara si strainatate,in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice,precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sai institutiei publice in care isi desfasoara activitatea

           -realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administatiei publice.

Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice: -legalitate,impartialitate si obiectivitate,transparenta,eficienta si eficacitate,responsabilitate,orientare catre cetatean,stabilitate in exercitarea functiei publice,subordonare ierarhica.