Pin It

        -functii publice generale si functii publice specifice

        -functii publice de stat,functii publice teritoriale si functii publice locale

        -functii publice din clasa I,clasa a II-a si clasa a III-a.

        Functii publice generale-reprez. ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publicein vederea realizarii competentelor lor generale.

       Functii publice specifice-ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice.

       Functii publice de stat-functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii,in cadrul

ministerelor,organelor de specialitate ale administratiei publice centrale,precum si in cadrul autoritatilor administrative autonome

       Functiile publice teritoriale--functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii

,in cadrul institutiei prefectului,serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative-teritoriale..

       Functiile publice locale- functiile publice stabilite si avizate,potrivit legii,in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.

      In raport cu nivelul studiilor:

  Clasa I-studii universitare de licenta absolvire cu diploma,studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

  Clasa a II-a-studii superioare de scurta durata,absolvite cu diploma.

  Clasa a III-a-studii liceale,studii medii liceale,finalizate cu diploma de bacalaureat.

      Funct. publici-debutanti-persoanele careau promovat concursul pt ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant.

                            -definitivi-debutantii care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultatul corespunzator la evaluare.

                                              -persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni,8 luni si,respective,6 luni,in functie de nivelul studiilor absolvite.

Categorii de functionari publici

  1. a) Categoria inaltilor functionari publici

-secretar General al Guvernului si secretar General adjunct al Guvernului.

         -secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

        -prefect

        -secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

        -subprefect

        -inspector guvernamental

   Conditii:

  • conditiile generale de acces la o functie publica
  • studii universitare de licenta absolvire cu diploma,respective studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
  • cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice
  • a absolvit programele de formare specializata pt ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
  • a promovat concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici
  1. b) Categoria functionarilor publici de conducere:

           -director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome,al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale adm. publice centrale,precum si in functiile specifice asimilate acestora.

           -director si director adjunct…

           -secretar al unitatii administrativ- teritoriale

           -director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate,..

           -sef serviciu,precum si in functiile publice asimilate acesteia.

           -sef birou,…

  1. c) Categoria functionarilor publici de executie:                                                                                                                    

           Functionari publici de executie din clasa I consilier ,consilierjuridic ,auditor ,expert ,inspector ,precum si in functiile publice asimilate acestora.

        Functionari publici de executie din clasa a II-a-referent de specialitate…

        Functionari publici de executie din clasa a-III-a-referent…

Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale:

    -superior(ca nivel maxim),principal,asistent,debutant.