Pin It

Dupa natura juridica:

            -acte administrative de autoritate(acte administrative de putere publica)-se adopta sau se emit de o autoritate publica-legislativa,executiva,judecatoreasca-in mod unilateral,pe baza si in vederea executarii legii,in scopul nasterii,modificarii sau stingerii unor raporturi de drept administrativ.

             -acte administrative de gestiune-se incheie de serviciile publice administrative cu persoane fizice si juridice si privesc buna gestiune a domeniului public al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale-sunt acte bilaterale cuprinzind doua manifestari de vointa(a serviciului public administrativ si a unei pers. fizice sau juridice)

            -acte administrative jurisdictionale-se emit,in mod unilateral,de autoritatile de jurisdictie administrative anume abilitate de lege si rezolva conflictele aparute intre servicii publice si particulari.

Dupa competenta materiala pot exista:

            -acte administrative cu caracter general-se adopta sau se emit de autoritatile administratiei publice care au competenta generala materiala.:decretele Presedintelui Romaniei,hotaririle si ordonantele Guvernului,hotaririle consiliiloe judetene si locale,unele ordine ale prefectilor si unele dispozitii ale primarilor.

             -acte administrative de specialitate-emise de organele administratiei publice centrale de specialitate si de autoritatile administratiei publice locale de specialitate-ordinele si instructiunile emise de ministrii,cele emise de conducatori sarviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate.

Dupa competenta teritoriala

         -acte administrative adoptate sau emise de autoritatile adm.publice centrale

        -acte administrative adoptate sau emise de autotitatile adm. publice locale

Dupa gradul de intindere al efectelor juridice:

        -acte administrative normative-care produc efecte cu caracter general si impersonal(decrete ale Presedintelui Romaniei,hotariri si ordonante ale Guvernului,instructiuni,regulamente ale ministrilor si celorlalte autoritati ale adm. publice centrale,hotaririle consiliilor judetene,ordine ale prefectilor si dispozitii ale primarilor)

        -acte administrative individuale-produc efecte numai cu privire la persoane fizice ori juridice determinate.-idem.

 Dupa natura efectelor juridice pe care le produc:

         -acte administrative care acorda drepturi(impersonale si generale sau individuale)

         -acte administrative care constata existenta unui drept.

Dupa autoritatea care le emite:

         -acte adm. emise de autoritatile administratiei publice.

         -acte adm. adoptate de Parlament-(Planul national de amenajare a teritoriului sau unele acte de numire in anumite functii publice,in conditiile legii)

         -acte adm. emise de instantele judecatoresti

         -actele adm. emise de institutiile publice

         - acte adm. emise de celelalte structuri organizatorice care privesc organizarea executarii si executarea legii

Dupa perioada de timp in care produc efecte:

        -acte administrative permanente

        -acte administrative temporar