Pin It

            Act juridic incheiat de o autoritate a administratiei publice sau de un alt serviciu public,cu o persoana fizica sau juridica particulara,avind ca obiect achizitionarea de produse,prestarea de servicii sau executarea de lucrari ori concesionarea sau inchirierea de bunuri mobile sau immobile din proprietatea publica a statului,judetului,orasului sau comunei,in conditiile si cu procedura stabilita prin lege sau potrivit legii.

  • initiativa incheierii acestor acte apartine intotdeauna aceluia care reprezinta,potrivit legii,statul sau unitatea administrative-teritoriala
  • cealalta parte a actului administratie de gestiune poate fi orice particular,persoana fizica sau juridical(romana sau straina) care accepta conditiile puse de initiatorul actului si se supune procedurilor stabilite,in prealabil,de lege.
  • obiectul actului administrative de gestiune il constituie,achizitionarea de bunuri,executarea de lucrari,prestarea de servicii,concesionarea sau inchirierea de bunuri
  • Se incheie numai in forma scrisa si in stricta conformitate cu normele procedurale.prin licitatie publica
  • cu privire la executarea actului administrativ de gestiune-cele mai multe obligatii revin particularului
  • drepturile si obligatiile care revin autoritatii administratiei publice sau serviciului public nu pot fi transmise decit unei alte autoritati sau serviciu public,iar cele ce revin particularului pot fi cedate altuia numai cu aprobarea autoritatii publice sau serviciului public respectiv.
  • cind interesul public o cere sau cind particularul nu-si indeplineste obligatiile din contract,autoritatea administratiei publice ori serviciul public in cauza poate modifica sau rezilia unilateral contractul,fara a mai recurge la justitie.
  • eventualele litigii nascute din executarea acestor acte sunt de competenta instantelor de drept comun.

In raport cu actul administrativ de autoritate:

        -actele administrative de gestiune sunt acte bilaterale incheindu-se intre doua parti,prin libera lor vointa in timp ce actul adm de autoritate exprima,in exclusivitate,vointa celui care l-a emis,impusa prin norme juridice imperative.

        -cuprind drepturi si obligatii pentru ambele parti in timp ce actele adm de autoritate determina nasterea,modificarea sau stingerea unui raport juridic ori recunoasterea sau suspendarea unor drepturi pt particulari(pers fizice sau juridice)

        -executarea actelor administrative de gestiune este asigurata,in principal,prin clauza penala si despagubirile pentru neexecutare sau executare necorespunzatoare cuprinse in insasi actul respective in timp ce executarea actelor adm de autoritate se asigura de puterea publica a statului prin aplicarea de sanctiuni juridice prevazute de lege.

        -nu pot fi modificate sau revocate decit in conditiile stabilite de parti si in principiu cu acordul lor in timp ce actul adm de autoritate poate fi modificat sau revocat,in mod unilateral,de catre cel care l-a emis

        -nu sunt supuse controlului de legalitate din partea instantelor de contencios administrativ,daca legea nu dispune altfel.

Ceea ce deosebeste actul administrativ de gestiune de contractul civil:

        -principalele drepturi si obligatii ale partilor sunt stabilite de serviciul public,in timp ce in contractul civil,acestea se stabilesc de ambele parti,de comun acord.

        -serviciul public isi alege pe celalalt partener(prin licitatie),in timp ce in contractele civile ambele parti se aleg reciproc