Pin It

Sunt forme de activitate a autoritatilor administratiei publice si functionarilor publici,alaturi de principala lor activitate,care este actul administrativ

  1. a) Fapte administrative-sunt actiuni si inactiuni licite,ori ilicite,savirsite sau nesavirsite de autoritatile administratiei publice si de functionarii acestora,precum si de persoanele fizice si juridice,in scopul de a produce efecte juridice,a naste,modifica sau stinge drepturi si obligatii.

      Faptele administrative ilicite(actiuni sau inactiuni) atarg raspunderea dministrativa a celui care le-a savirsit,precum si obligarea de a suporta paguba produsa unui tert prin aceste fapte.Faptele administrative licite savirsite de functionarii publici nu atrag obligatia acestora de a suporta prejudiciile  

  1. b) Operatiunile tehnico-administrative:

       -sunt actiuni realizate de autoritatile administratiei publice si de functionarii acestora prin care se ajunge la adoptarea(emiterea) sau la aplicarea actelor administrative.

       -fiecare act administrativ fiind insotit de un mare numar de operatiuni tehnico-administrative.

 

        Operatiunile tehnico administrative pot fi grupate in trei categorii,corespunzatoare celor trei faze ale procedurii administrative:pregatirea elaborarii actului administrativ,adoptarea(emiterea)actului si aplicarea acestuia astfel:

  • operatiuni tehnico administrative din faza de pregatire a adoptarii actelor administrative:dactilografierea proiectului,multiplicarea acestuia,transmiterea lui spre avizare si,dupa obtinerea avizelor,transmiterea spre studiu functionarilor publici sau persoanelor care compun organul ce urmeaza sa-l adopte,ori functionarului public competent,potrivit legii,sa decida emiterea actului administrativ de autoritate.
  • operatiuni tehnico-administrative concomitente:definitivarea proiectului,votul,eventuala refacere in forma definitiva a actului administrativ,semnarea lui de catre conducatorul organului care l-a adoptat.
  • operatiuni tehnico-administrative posterioare:inregistrarea actului,mentionarea numarului sub care a fost inregistrat,datarea si punerea sigiliului(stampilarea actului) transmiterea spre publicare ori inminarea direct sau prin posta celor interesati.