Pin It

Proprietatea publicã este alcatuitã din bunurile prevazute de Constituţie si de legea nr.213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,potrivit legii sau prin natura lor ,sunt de uz sau interes public si sunt dobindite de stat sau de unitatile administrative-teritoriale,prin modurile prevazute de lege                                                                               

                Clasificarea bunurilor din proprietatea publicã este facutã dupa diverse criterii;

  1. Dupa gradul de interes pa care il realizeazã;

-proprietatea publicã de interes national

-proprietatea publicã de interes comunal sau orasenesc

-proprietatea publicã de interes judetean

 

 

                Clasificarea dupa acest criteriu prezintã importantã nu numai sub aspectul precizarii locului pe care un anumit bun il ocupa in sfera proprietatii publice si,implicit,a regulilor care definesc regimul lui juridic,ci si al autoritatii publice care are competentã de a-l administra.

  1. dupa titularul dreptului de proprietate asupra bunului;

-proprietatea publicã a statului(titularul dreptului de proprietate-statul)

-proprietatea publicã a judetelor(judetul-consiliul judetean)

-proprietatea publicã a comunei sau orasului(comuna,orasul-consiliul local)

                Titularul dreptului de proprietate,respective statul si unitãtile administrativ-teritoriale,exercitã posesia,folosinta si dispozitia asupra bunurilor proprietãtii publice,in limitele si in conditiile legii.

  1. dupa modul in care sunt determinate bunurile;

-bunuri proprietate publicã prevazute de Constitutie

-bunuri proprietate publicã prevazute de legi

-bunuri proprietate publicã nominalizate,in conditiile legii,prin hotariri al        consiliilor locale sau judetene,dupa caz

  1. d) dupa modul in care sunt create bunurile;

                   -bunuri proprietate publicã produse in mod natural

                   -bunuri proprietate publicã create prin actiunea omului

  1. e) dupa natura bunurilor;

                   -bunuri proprietate publicã de natura terestrã

                   -bunuri proprietate publicã de natura maritime si fluvialã

                   -bunuri proprietate publicã de naturã aerianã(spatial aerian)

                   -bunuri proprietate publica cu destinatie culturalã

                   -bunuri prop[rietate publica cu destinatie specialã

  1. f) dupa natura juridicã a bunurilor

                   -bunuri imobile ale proprietãtii publice

                   -bunuri mobile ale proprietãtii publice       

Proprietatea publicã a statului este alcatuitã din bunurile prevazute de legea nr 213/1998 si din alte bunuri de interes public judetean,declarate ca atare prin hotãrire a consiliului judetean,declarate ca atare prin lege.

Proprietatea publicã a judetelor este alcatuita din bunurile prevazute de Legea nr.213/1998 si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean,declarate ca atare prin hotarire a consiliului judetean,dacã nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national

Proprietatea publicã a comunelor si oraselor este alcatuita din bunurile prevazute de Legea nr.213/1998 si din alte bunuri de uz sau de interes public local,declarate ca atare prin hotãrire a consiliului local,dacã nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national sau judetean.             

Bunurile de”uz public sunt acele bunuri care,prin natura lor,sunt destinate a fi folosite de catre orice persoanã,cum sunt; cãile de comunicatie,parcurile publice,strãzile,pietele etc

Bunurile de interes public sunt acele bunuri care,desii nu pot fi folosite de orice persoanã,sunt destinate a fi folosite pentru activitati care intereseazã colectivitatea, cum sunt;scoli,muzee,teatre,terenuri de sport etc.