Pin It
 1. Notiunea,categoriile si trasatuile contenciosului administrativ

      Notiune: In sens juridic-cuvintul contencios are doua acceptiuni-a) activitate menita sa solutioneze un conflict de interese(un conflict juridic), b) organ competent sa solutioneze asemenea conflicte judiciare.

        Din punct de vedere al litigiilor ce formeaza obiectul judecatii ei:

              -contenciosul de drept comun-alcatuit din totalitatea litigiilor de competenta organelor judecatoresti propriu-zise de natura civila,comerciala si penala

              -contenciosul administrativ-totalitatea litigiilor de natura administrativa de competenta fie a tribunalelor de drept comun,fie a curtilor de apel.

         Organe de contencios judiciar,competente sa solutioneze potrivit legii,toate conflictele juridice existente in legi si organe de contencios administrativ,competente sa judece, potrivit legii,conflictele juridice in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica.

 1. Notiunea organica si formala a contenciosului administrative

               Contenciosul adm este considerat ca fiind constituit din totalitatea litigiilor de competenta tribunalelor sau justitiei administrative

 1. Notiunea materiala a contenciosului

                Apartin cont adm toate litigiile nascute intre reclamanti si autoritati publice si in care aceasta din urma figureaza ca parte,deoarece sunt opuse pretentiilor emise de reclamanti.

 1. Notiunea contenciosului administrativ-,,activitatea de solutionare de catre instantele de cont adm competente potrivit legii,a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

   Trasaturile notiunii de cont. adm.

       -este o activitate desfasurata de catre o instanta de contencios adm.

   ,,Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal al ICCJ,sectiile de cont.adm. fiscal al curtilor de apel si tribunalele administrativ fiscale.

    Obiectul litigiului:

              -vatamarea unui drept

              -vatamarea unui interes privat

              -vatamarea unui interes legitim public

              -vatamarea unui interes public-interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala,garantarea drepturilor,libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor,satisfacerea nevoilor comunitare,realizarea competentei autoritatilor publ.

      Act de autoritate-acel act emis de o autoritate publica,in vederea executarii ori a organizarii executarii legii,dind nastere,modificind sau stingind raporturi juridice.

       Actele adm de autoritate supuse contenciosului :

           -cu caracter individual

           -cu caracter normativ

      Aceste acte pot avea ca obiect:

           -punerea in valoare a bunurilor proprietatii publice

           -executarea lucrarilor de interes public

           -prestarea serviciilor publice

           -achizitiile publice  

      Actele administrativ-jurisdictionale-cele emise de o autoritate administrativa,cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict,dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare.

       Formeaza obictul unui litigiu in contencios administrativ si nesolutionarea in termenul legal a unei cereri-fapta de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii,daca pt rezolvare nu s-a prevazut alt termen

Categoriile de contencios administrativ.

    Actul jurisdictional cuprinde doua parti principale:

           -o constatare,prin care judecatorul transeaza o chestiune juridica

           -o decizie,prin care ordona masurile necesare decurgind din constatarea facuta

      Contenciosul obiectiv-se cere judecatorului:

              -sa se constate,cu forta de adevar legal,care este starea de legalitate,asa cum rezulta din legi si regulamente

             -sa se constate ca aceasta stare de legalitate este vatamata de un act sau o decizie a unei autoritati publice,iar judecatorul,prin actul lui,constata aceasta violare a dreptului obiectiv savirsita printr-un act al autoritatii publice,fara ca sa se preocupe,propriu-zis,de situatia juridical a reclamantului.

        Contenciosul subiectiv-atunci cind actiunea intentata pune in cauza existenta si intinderea unor drepturi subiective,sau interese legitime,a, caror titular este reclamantul,contestatia juridical fiind provocata,ca atare,de o chestiune de drept subiectiv.

          Din punctual de vedere al deciziei:

                 Contenciosul in anulare-acel contencios in care instanta de cont.adm. este competenta sa anuleze sau sa modifice un act administrativ de autoritate adoptat sau emis cu nerespectarea legii sau sa oblige autoritatea publica respectiva sa rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.

                  Contenciosul adm. de plina jurisdictie-este acela in acre instanta de cont.adm. este competenta,potrivit legii,sa anuleze ori sa modifice actul administrativ sau sa oblige sa se rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege sau interes legitim si sa acorde daunele cauzate de autoritatea publica reclamantului prin actul adm. de autoritate sau jurisdictional,adoptat sau emis,ori prin refuzul de a rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege,sau un interes legitim.

c)Diferente de ordin formal si organic intre contenciosul de anulare

si cel de plina jurisdictie.

     Deosebiri in ceea ce priveste autoritatea lucrului judecat

            Deciziile pronuntate au efect erga omnes,prin faptul ca in acest caz se exrcita o jurisdictie obiectiva.(in caz de exces de putere),inter partes-toate acele cauze care fac ca decizia judecatoreasca sa aiba un efect relativ,in care recunoasterea de drepturi facuta unor persoane implica,de cele mai multe ori,o decadere pt altele si nimeni nu-si poate pierde dreptul sau daca nu a figurat in instanta.

 1. Coincidenta celor doua categorii de contencios

Contenciosul care din punct de vedere al cunoasterii este obiectiv,din punct de vedere al deciziei este un contencios de anulare,iar cel din punct de vedere al constatarii este subiectiv,din punct de vedere al deciziei este un contencios de plina jurisdictie.

 

 1. Partile litigiului de contencios administrativ

            -paratul-o autoritate publica,,orice organ de stat sau al unitatilor adm-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pt satisfacerea unui interes public;sunt asimilate autoritatilor publice persoanele juridice de dret privat,care potrivit legii,au obtinut statut de utilitate publica,sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public”

            -reclamantul-orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane,titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative.

     Regulile,principiile si situatiile juridice aplicabile litigiului de cont.adm.

          -sarcina probei este rasturnata,apartinind paratului

          -competenta este atrasa de domiciliul sau resedinta reclamantului

          -cheltuielile de judecata modice

          -procedurile simplificate(fond si recurs)

          -se aplica principiul celeritatii

 1. Actele nesupuse controlului si limitele controlului instantelor de cont.adm.

   Nu pot fi atacate in contencios administrativ:

 1. a) Acte administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul.
 2. b) Acte de comandament cu caracter militar
 3. c) Actele pentru desfiintarea sau modificarea carora se prevede prin legea speciala o alta procedura.
 4. d) Acte emise in circumstatante exceptionale

               -acte de aplicare a legii privind regimul starii de asediu si al starii de urgenta(cele emise in conditiile starii de necesitate si cele emise in cazul altor evenimente ce prezinta pericol public dara fara sa fi condus la instituirea starii de necesitate(inundatii,epidemii,epizotii)

 1. e) Acte referitoare la siguranta nationala a Romaniei.
  (1)  Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, de pana la 5 miliarde lei, se solutioneaza, in fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, mai mari de 5 miliarde lei, se solutioneaza, in fond, de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege   speciala nu se prevede altfel.
  (2) Recursul impotriva sentintelor pronuntate de tribunalele administrativ-fiscale se judeca de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, iar recursul impotriva sentintelor pronuntate de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel se judeca de Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, daca prin lege speciala nu se prevede altfel.
  (3) Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau sau celei de la domiciliul paratului. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului, nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale.  
 2. Instantele de contencios administrativ si competenta acestora

       Competentele instantelor de contencios administrativ

 1. Contenciosul adm. atribuit puterii judecatoresti obisnuite

   Puterea judiciara este investita  cu puterea de a judeca si litigiile de cont adm.,fie in baza dreptului comun,fie in baza unor dispozitii de legi speciale prin care sunt investite cu puteri depasind competenta lor normala de drept comun.

 1. Jurisdictiile speciale administrative-jurisdictii speciale cu o competenta redusa si limitata la contenciosul unui serviciu public(in materia pensiilor,a protectei copilului)
 2. Instantele de contencios administrativ
  1. Tribunalele-Sectiile de cont.adm. si fiscal

          Sectiile de cont.adm.si fiscal al tribunalelor judetene si ale mun. Bucuresti, judeca,in prima instanta,,litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene,precum si cele care privesc taxe si impozite,contributii,datorii vamale si accesorii ale acestora de pina la 5 miliarde  lei.

          Competenta materiala a acestei instante de contencios,este data:

      -de calitatea piritului in litigiul de contencios-autoritati publice

      -de valoarea actelor supuse controlului instantei de cont.adm.(sub 5 miliarde lei

    Contenciosul roman este un contencios in anulare si de plina jurisdictie

          Tot tribunalele judetene-sectiile de cont.adm. si fiscal-judeca,in prima instanta,cererile impotriva serv publice descentralizate atunci cind se constata incalcari ale drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor.

           Persoanele juridice de drept privat care,potrivit legii,au obtinut statut de utilitate publica sau sint autorizate sa presteze un serviciu public

      Ipoteze:

               -acordarea acelei pers juridice de drept civil a statutului suplimentar,,de utilitate publica”-se acorda prin lege sau hotarire de Guvern

               -sa presteze un serviciu public

      Competenta teritoriala a instantelor de cont.adm.-atrasa de domiciliul sau resedinta reclamantului sau de domiciliul sau resedinta piritului

       Domiciliul unei pers juridice-sediu,piritul nu poate fi decit o autoritate publica

       Normele privind competentele sunt imperative.

 1. Curtile de apel.Sectiile de cont.adm. si fiscal

        Curtile de apel,judeca in prima instanta,,litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale,precum si pe  cele care privesc taxe si impozite,contributii,datorii vamale si accesorii ale acestora,mai mult de 5 miliarde lei.

          Competenta materiala a acestei instante de contencios,este data:

      -calitatea piritului-autoritate publica centrala

      -valoarea litigiului mai mare de 5 miliarde lei

          Art.52(1) din Constitutie care sustine dreptul subiectiv la petitionare impotriva oricarei autoritati publice

      Competenta teritoriala a curtilor de apel.-atrasa de domiciliul sau resedinta reclamantului sau de domiciliul sau resedinta piritului

      Sectiile de cont.adm.si fiscal,sunt si instante de recurs-hotaririle pronuntate de tribunalele judetene-sectiile de cont.adm. si fiscal-pot fi atacate cu recurs la curtile de apel-sectiile de cont.adm. si fiscal-in 15 zile de la pronuntare sau comunicare.

      Curtile de apel-sunt instante de apel in cazul litigiilor civile,in schimb,in cazul litigiilor in contencios administrativ,acestea sunt instante de recurs,deoarece in cont.adm.roman nu exista decit doua grade de jurisdictie: fond si recurs.

 1. Inalta Curte de Casatie si Justitie-sectia de cont.adm. si fiscal

       Tribunalele judetene si cel al municipiului Bucuresti-sectia de cont. adm.si fiscal-sunt numai instante de fond in litigii de contencios.

       Curtile de apel-sectiile de cont.adm.si fiscal-sunt atit instante de fond,cit si instante de recurs

       ICCJ-este numai instanta de recurs-aceasta judeca,in cazul sectiilor de cont.adm.si fiscal-recursul impotriva sentintelor pronuntate de sectiile de cont.adm.si fiscal al curtilor de apel.

 

 1. Fazele procedurii contenciosului administrativ

         Litigii de contencios administrativ

 1. Actiunile de contencios administrative.Conditii si forme

   Legea nr 554/2004 asimileaza actiunile de cont.adm.cu actiunile de drept comun

   Litigiile avind subiect de sezina,ca si cele avind ca obiect actele administrative cu caracter normativ nu mai pot fi retrase.

 1. Actele ce trebuie anexate

            Reclamantul va depune odata cu actiunea,actul administrativ pe care il ataca,sau dupa caz,raspunsul autoritatii publice prin care I se comunica refuzul rezolvarii cererii sale privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.

            In situatia in care reclamantul nu a primit nici-un raspuns in legatura cu cererea sa,va depune la dosar copia cererii certificata prin numarul si data inregistrarii la autoritatea publica precum si orice inscris care face dovada indeplinirii procedurii prealabile.

            Actiunea trebuie sa cuprinda elemente de identificare a partilor conflictului juridic-numele si prenumele sau denumirea reclamantului,denumirea piritului si obiectul cererii(anularea actului,obligarea la rezolvarea unei cereri si plata de despagubiri)

           La cerere se va anexa:

     -actul administrativ a carui anulare se cere

     -refuzul autoritatii administrative de a rezolva o cerere referitoare la un drept,iar in cazul in care nu s-a manifestat acest refuz-raspunsul negativ-va anexa o copie a cererii pe care a adresat-o autoritatii publice cu numarul si data inregistrarii la autoritatea publica

     -dovada daunelor materiale cauzate prin actul emis ori prin refuzul rezolvarii cererii.

         Actiunea reclamantului va cuprinde,ca orice cerere de chemare in judecata,o motivare in fapt si in drept a acesteia,precum si dovada achitarii taxei de timbru la instanta de cont. adm.,semnatura reclamantului,data cererii si numele instantei careia I se adreseaza.

        Aceasta cerere,impreuna cu actele sus mentionate,se va intocmi,in atitea exemplare cite parti procesuale sunt in litigiu,plus un exemplar pt instanta de contencios.

 

 1. Citarea partilor si obligarea autoritatii de a prezenta instantei actele solicitate

         La primirea actiunii,instanta va dispune citarea partilor si va putea cere autoritatii,al carei act este atacat,sa ii comunice de urgenta acel act,impreuna cu intreaga documentatie care a stat la baza emiterii lui precum si orice alte lucrari necesare pt solutionarea cauzei

        Daca autoritatea publica nu trimite in temenul stabilit de instanta lucrarile cerute,conducatorul acesteia va fi obligat sa plateasca statului cu titlu de amenda judiciara,10% din salariul minim brut pe economie pt fiecare zi de intirziere nejustificata.

 1. Procedura de judecata in fata instantei de fond

         Instanta de contencios judeca,de urgenta si cu precadere,in sedinta publica in completul stabilit de lege-1 judecator,participarea procurorului fiind obligatorie

         Recursul se judeca in complet de 3 judecatori plus procurorul

          d)Suspendarea executarii actului administrativ

                In cazuri bine justificate,odata cu sesizarea autoritatii publice care a emis actul,persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrative pina la pronuntarea instantei de fond-instanta va rezolva cererea de suspendare de urgenta,cu citarea partilor

        Reclamantul poate cere instantei suspendarea numai daca:

   -se justifica prevenirea unei pagube ce trebuie dovedita

   -cazuri,bine justificate

                Instanta va aprecia asupra cererii de suspendare,apreciere care poate fi cenzurata de instanta superioara de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare

                Cind in cauza este un interes public major,de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ,de importanta nationala,cererea de suspendare a actului administrative normativ poate fi introdusa si de Ministerul Public din oficiu sau la sesizare.

 1. Utilitatea si necesitatea suspendarii executarii unui act administrative-este recunoscuta,mai cu seama cind petentul este amenintat cu o vatamare ireparabila-este nevoie de o justitie rapida,care intervenind in momentul oportun si util intre petent si autoritate sa acorde o protectie eficace petentului,dar san u impiedice autoritatea de la indeplinirea datoriei sale.
 2. e) Conditiile de suspendare a actelor administrative

        Suspendarea nu se poate acorda decit cu titlu de exceptie :cazuri si  conditii:

      -trebuie sa fie vorba de un drept asubiectiv sau de un interes legitim ,care s-ar leza prin intirziere,paguba suferita trebuind a fi deco gravitate exceptionala si ireparabila.

      -necesitatea interventiei judecatorului trebuie sa aiba caracterul de urgenta.

      -motivele invocate impotriva actului adm. trebuie sa apara,de la prima vedere,ca fiind destul de puternice si serioase pt a fi susceptibile de a provoca,de la inceput,o indoiala serioasa asupra actului respectiv.

     -decizia de suspendare a executarii actului sa fie numai o masura cu caracter provizoriu si vremelnic,fapt pt care si imbraca forma unei incheieri sau sentinte.

 1. f) Alte persoane care pot lua parte la judecata

    Ministerul Public,AP,prefectul,ANFP ca subiecte de sezina.

        Procurorul nu este parte in litigiu,dar in cazul excesului de putere apare in postura de reclamant,situatie in care il vom intilnii si pe procuror alaturi de completul de judecata

     Interventia-,,oricine are interes poate intervenii intr-o pricina ce se urmeaza intre alte persoane”Interventia se va putea face pt recunoasterea drepturilor intervenientului,fie pt apararea drepturilor uneia dintre partile vatamate.

     Chemarea in judecata a altor persoane-,,persoana actionata astfel in justitie il poate chema in garantie pe superiorul sau ierarhic,de la care a primit ordin scris sa elaboreze sau sa nu elaboreze actul”-cel chemat in garantie,poate,la rindul sau,sa cheme in garantie o alta persoana.

 1. Sedintele si politia lor-se aplica principiile procesuale civile,judecatorul exercitind,ca si in procesul civil,politia sedintei
 2. Judecata litigiilor de contencios administrativ.-amplificarea principiului celeritatii.Intreaga judecata a litigiilor in cont adm. se face tinind seama de regulile derogatorii din Legea nr 554/2004 si se completeaza cu dispozitiile procedurale cuprinse in Codul de procedura civila.

 

 1. Caile de atac impotriva sentintelor pronuntate de instantele de contencios administrativ

        Recursul-,,hotarirea pronuntata in prima instanta poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare”

        Curtile de apel judeca recursurile declarate impotriva sentintelor pronuntate de tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti in materie de cont adm,iar ICCJ judeca recursurile declarate impotriva sentintelor curtilor de apel.

        Cererea de rcurs se depune la instanta a carei hotarire se ataca,sub pedeapsa nulitatii,instanta care o inainteaza impreuna cu dosarul cauzei instantei de recurs competente-respectiv curtii de apel sau ICCJ,dupa caz.(15 zile de la pronuntare sau comunicare)

        Atunci cind se judeca de catre instantele de cont.adm.,exceptiile de nelegalitate ridicate in fata altor instante de judecata,aceasta suspenda litigiul,trimite cauza instantelor de cont.care,printr-o procedura de urgenta,in sedinta publica,cu citarea partilor se pronunta asupra acestor exceptii.

        ,,solutia instantei de contencios este supusa recursului,care se declara in 48 de ore de la pronuntare ori comunicare si se judeca in 3 zile de la inregistrare cu citarea partilor,prin publicitate.

        Cind hotarirea primei instante a fost pronuntata fara a se judeca fondul,cauza se va trimite,o singura data,la aceasta instanta

        Judecarea recursului in situatii deosebite

            -implinirea temenului pina la care isi poate valorifica dreptul pretins

            -va putea solicita presedintelui instantei competente sa solutioneze recursul si stabilirea termenului de judecata a recursului chiar inainte de primirea dosarului

      ,,cererea de fixare a unui termen de urgenta,insotita de dovada inregistrarii recursului la o instanta de fond se solutioneaza in termen de 24 de ore de la prezentarea acestei presedintelui instantei de recurs

       Solutia de admitere a cererii se comunica,de indata ,instantei de fond care are obligatia redactarii hotaririi atacate,a comunicarii acesteia partilor,precum si a expedierii dosarului,intr-un termen de 5 zile 

      Procedura de citire a partilor si comunicarea materialelor de recurs se va efectua cu prescurtarea termenului la 48 ore,prin agent procedural sau prin orice mijloc rapid de comunicare a informatiilor scrise.

     Recursul este considerat suspensiv de executare,iar drept cale de atac-cale extraordinara de atac.

                  Alte cai extraordinare de atac

 1. a) Contestatia in anulare-se judeca chiar de catre instanta care a pronuntat hotarirea ramasa definitiva

     Se poate face impotriva hotaririlor irevocabile pt motive care nu au putut fi invocate pe calea recursului.

     Motive:

           -cind procedura de chemare a partii pt ziua cind s-a judecat,pricina nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii.

           -cind hotarirea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta.

       Contestatia in anulare se poate formula si impotriva hotaririlor instantei de recurs cind dezlegarea este rezultatul unei greseli materiale,cind instanta respinge recursul sau,admitindu-l numai in parte,a omis,din greseala,sa cerceteze vreunul din motivele de casare  ,,contestatia se introduce la instanta a carei hotarire se ataca”

     Contestatia se poate face de la inceperea executarii si in tot timpul ei pina la savirsirea ultimului act de executare impotriva hotaririi irevocabile,care nu se aduce la indeplinire pe cale de executare silita,contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cind contestatarul a luat cunostinta de hotarire,dar nu mai tirziu de 1 an de la data cind hotarirea a ramas irevocabila.Contestatia se judeca de urgenta si cu precadere iar hotarirea data este supusa aceleiasi cai de atac ca si hotarirea atacata.

 1. b) Revizuirea hotaririi- se judeca chiar de catre instanta care a pronuntat hotarirea ramasa definitiva

       Se poate face numai impotriva unei hotariri ramase definitive in instanta de apel sau prin  neapelare,precum si a unor hotariri date de o instanta de recurs atunci cind invoca fondul.

       Se poate cere in cazurile:

              -daca dispozitivul hotaririi cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot adduce la indeplinire

              -daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-au pronuntat asupra unui lucru cerut,ori I s-a dat mai mult decit s-a cerut

              -daca obiectul pricinii nu se afla in fiinta

              -dac un judecator,martor sau expert,care a luat parte la judecata,a fost condamnat irevocabil pt o infractiune privitoare la pricina sau hotarirea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii sau daca partea care a jurat a fost condamnata irevocabil pt fals.

               -daca,dupa data hotaririi,s-au descoperit inscrisuri doveditoare retinute,de parte potrivnica sau care nu au putut fi infatisate printr-o imprejurare mai presus de vointa partilor,ori daca s-a revizuit hotarirea unei instante penale sau administrative pe care ia s-a intemeiat.

                -daca statul ori persoana juridica de drept public sau de utilitate publica,disparutii,incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa-I apere.

                -daca exista hotariri definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite in una si aceeasi pricina,intre aceleasi persoane avind aceeasi calitate.

                -daca parte a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata sis a instiinteze instanta despre aceasta.printr-o imprejurare mai presus de vointa sa.

 1. c) Recursul in interesul legii-poate fi promovat numai de procurorul general al parchetului de pe linga ICCJ din oficiu sau la cererea Ministerului Justitiei,prin intermediul procurorului general si se intenteaza numai pt a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul tarii.

 

 1. Executarea hotaririlor pronuntate de ionstantele de cont adm.

         Executarea hotaririlor judecatoresti obtinute de petent impotriva autoritatilor publice,atunci cind aceasta refuza sa le execute de bunavoie,constituie una din cele mai dificile probleme juridice.

        Sa recurs la instituirea daunelor cominatorii.

 

        Hotaririle instantelor de cont adm devin:definitive si irevocabile-moduri:

            -prin nerecurare-presupune fie pierderea termenului de depunere a recursului,fie intentia de a nu mai apela la aceasta cale de atac,de buna voie,de catre partea aflata in litigiu

            -prin solutionarea recursului(casare cu trimitere sau casare cu retinere)

       Hotaririle judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normtiv sunt general obligatorii si au putere numai pt viitor”

   ,,obligatia publicarii”-scutite te plata  taxei de publicitate-MOf Partea I,judetelor etc.

       Hotaririle judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-au anulat acte administrative cu character individual jurisdictional sau contracte administrative –nu sunt general obligatorii si ca atare nu se publica,ci se comunica numai partilor interesate in litigiu.

      Procedura obtinerii daunelor cominatorii.

       Petentul ,care a obtinut cistig de cauza,trebuie sa comunice decizia autoritatii respective,iar in cazul in care nu s-a conformat in 30 de zile de la data raminerii definitive a hotaririi.Se face o comunicare cond.unitatii-notificare-daca nu se da nici-o urmare deciziei instantei,petentul se va adresa instantei pe raza careia domiciliaza printr-o simpla cerere,fara plata taxa timbru,instanta care va cita partile, de urgenta in camera de consiliu.

       Instanta va obliga autoritatea publica,mai précis pe conducatorul acesteia,sa plateasca reclamantului daune,o amenda de minimum 20% din salariul brut pe economie,pe fiecare zi de intirziere cu incepere de la epuizarea celor 30 de zile de la data raminerii definitive si irevocabile a hotaririi. 

      Importanta instituirii daunelor cominatorii

         Inasprirea regimului juridic al sanctiunilor aplicate autoritatii publice aflate in culpa

         Calificarea refuzului executarii unei astfel de hotariri-infractiune-intra in joc dupa aplicarea amenzii si care are in vedere atit privarea de libertate(inchisoare 6 luni-3 ani),cit si amenda penala(25-100 mil lei)-hotarirea pronuntata de instanta de executare poate fi atacata in termen de 5 zile de la pronuntare.

      Domeniul de aplicare a art.24 si 25 din Legea nr. 554/2004-se refera la executarea hotaririlor obtinute in conformitate cu legea.-procedura de constringere este mult mai expeditiva si mai eficace.

      Executarea hotaririlor privind obligarea autoritatii publice la daune materiale si morale-regulile de procedura a executarii silite-cod procedura civila

       Posibilitatea actiunii in regres ,,impotriva celor vinovati, de neexecutarea hotaririi,potrivit dreptului comun”