Pin It

      Decizia administrativa-este o manifestare de vointa a persoanelor sau organelor administratiei,premergatoare actiunilor de intreprins si prin care aceasta opteaza pt o solutie,in vederea atingerii unui scop(obiectiv)sau realizarii unei finalitati.

      In principiu,administratia efectueaza o alegere dintre mai multe solutii posibile;dar acolo unde legea stabileste riguros ce trebuie sa se intreprinda de catre persoanele/institutiile publice si care sunt mijloacele concrete de actiune,nu se mai pune problema autonomiei de adaptare a unei decizii administrative,ci doar de a executa dispozitii legale.

    Decizia are la baza un proces decizional ce presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

            -stabilirea obiectivelor administrative care pot viza,fie latura interna a administratiei(structura sa),fie pe cea exterioara(orientata si spre satisfacerea interesului general)

            -culegerea,prelucrarea si analiza informatiilor administrative

            -elaborarea de variante alternative si adoptarea deciziei administrative

            -executia si controlul rezultatelor obtinute.

   Procesul alegerii solutiilor de aplicat,satisfacerea anumitor cerinte:

             -alegerea trebuie sa fie constienta,precedata de o deliberare

             -alegerea urmeaza a fi orientata spre unul sau mai multe scopuri

             -alegerea trebuie sa duca la actiune.

   Decizia administrativa are un continut adecvat politicii promovate de stat,prin faptul ca scopul urmarit este stabilit de puterea politica,dar mijloacele de executare (a legilor),sunt in buna masura lasate la alegerea administratiei

   Ascensiunea birocratiei in societate a dus la aparitia tipului de stat birocratic incepind cu anul 1980,caracterizat de:

    -dezvoltarea sectorului public in economie

    -cresterea birocratiei,atit ca nr de personal ocupat,cit si ca sistem de organizare si comportament

    -dependenta si subordonarea economiei aproape in totalitate,fata de institutiile publice care stabilesc strategiile de dezvoltare.

    De calitatea deciziilor depinde calitatea actului administrativ.

    Pt a reduce erorile in materie decizionala-cunoasterea si respectarea unor cerinte de ordin empiric:

      -cel care decide poate,,imita”pe alti functionari.

      -decizia poate fi luata pe baza experientei altora,dupa cazurile similare precedente.

      -cel care decide se intemeiaza pe propria sa experienta

      -decizia poate fi adoptata cu ajutorul intuitiei si perspicacitatii

Decizia administrativa are un caracter complex,dar esenta ei ramine satisfacerea drepturilor si intereselor cetatenilor.Scopul interesului public pe care este chemata adm publica sa-l satisfaca,constituie intotdeauna un element de legalitate al decizilor adm.

 1. Clasificarea si trasaturile deciziei administrative

         Clasificare:

    -dupa importanta-tine seama de importanta juridica pe care o ocupa institutia sau autorul in ierarhia administrativa:ministru,director gneral,director

    -dupa gradul de generalitate

                -generale(abstracte)-serveste drept temei pt elte decizii si exercita influente profunde asupra relatiilor dministrative

                -individuale-au continut precis si servesc unui singur obiectiv bine decinit din adm publica

    -dupa gradul libertatii de apreciere

    -dupa masura cunoasterii probabilitatii efectelor

                -decizii in conditii de certitudine-atunci cind fiecare actiune conduce in mod invariabil la un anumit rezultat specific.

                -decizii in conditii de risc-atunci cind fiecare actiune conduce la un rezultat dintr-un ansamblu de rezultate posibile,probabilitatea fiecarui rezultat fiind cunoscuta 

                -decizii in conditii de incertitudine-atunci cind fiecare actiune este de natura sa produca un ansamblu de rezultate posibile,probabilitatea fiecarui rezultat nefiind cunoscuta.

    -dupa operativitatea lor

                -spontane-se bazeaza pe intuitie,inspiratie de moment,pregatirea profesionala si experienta celui care decide.

                -pregatite

    -dupa formele pe care le iau.

  Unele forme sunt anterioare deciziei administrative-permite administratiei sa se informeze asupra consecintelor unei eventuale activitati,sugerindu-i modalitati de actiune

  Forme posterioare deciziei-decizia administrativa trebuie sa fie scrisa,datata,semnata si inregistrata si daca are caracter normatiov si produce efecte juridice in exterior,urmeaza sa fie adusa la cunostiinta cetatenilor,prin publicitate.

     Trasaturi:

 1. a) Colegialitatea-are un caracter colegial,fiind rezultatul unui proces complex in care intervin numerosi functionari.Colegialitatea asigura impersonalitatea si anonimatul necesare actiunii administrative.
 2. b) Coerenta-reprez. caracteristica principala a deciziei administrative,fiind intemeiata pe deciziile anterioare si pe cerintele sociale actuale,decizia adm constituie legatura dintre trecut,prezent si viitor a politicii administrative.
 3. c) Autoritatea-consta in competenta de a emite decizii care vor servii drept fundament,la elaborarea altor decizii.Din momentul in care a fost adoptata,decizia adm este influentata de factorul juridic si de cel temporal.
 4. Modele de fundamentare a deciziilor administrative
 5. a) Modelul managerial traditional-este un rezultat al incercarilor timpurii de a intropduce profesionalismul in administratia publica.

   Managerul este ajutat sa aleaga intre solutii alternative aflate in competitie,prin:

        -reducerea numarului de alternative care trebuie luate in considerare

        -reducerea nr de valori implicate in evaluarea alternativelor

        -transmiterea cunostintelor necesare pt luarea deciziei in mod rational

        -furnizarea de suficiente date alternative posibile in vederea unei alegeri corecte dintre acestea.

   Specializarea-este modalitatea principala de reducere a nr de alternative pe care un administrator le ia si are doua moduri principale de manifestare:intre institutiile publice si in interiorul lor. 

   Formalizarea-este un alt factor important care contribuie la simplificarea procesului de luare a deciziei

      Etape:

    -stabilirea obiectivelor de rezolvare a unei anumite probleme

    -explorarea si elaborarea strategiilor alternative de rezolvare a unei probleme

    -prevederea tuturor consecintelor semnificative ale fiecarei strategii alternative si estimarea posibilitatilor de producere a acestora

    -alegerea strategiei care rezolva problema in maniera cea mai eficienta si la costul cel mai redus

   Principii de organizare valabile in interiorul oricarei institutii administrative:

       P-planificare-viziune globala asupra sarcinilor administratiei

      O-organizare-vizeaza organizarea subdiviziunilor in interiorul administratiei

      S-modul in care este asigurata conducerea-org. statelor-majore in diferite servicii

      D-directionare-modalitatea de luare a deciziilor si criteriile avute in vedere,la nivelul fiecarui compartiment

     CO-coordonare-desemneaza studiul interrelatiilor din interiorul unei institutii adm si dintre institutii administrative de acelasi grad.

     R-recrutare-metodele si criteriile utilizate pt selectia corespunzatoare a funct. publici.

     B-bugetare-transpunerea in termeni bugetari,finantarea si evaluarea costurilor

  Dificultati in utilizarea sistemului traditional managerial:

    -formularea insuficient de clara a obiectivelor politicii guvernamentale

    -lipsa coordonarii si a specializarii necesare pt aplicarea modelului.

    -dificultatea evaluarii costurilor totale ale unui anumit program

    -gradul ridicat de teoretizare a modelului care duce la aparitia unei decizii dificil sau chiar greu aplicabile in practica

 1. b) Modelul politic(incremental)-consta in eliminarea caracterului ambiguu al multora dintre obiectivele politicilor publice.Accentueaza necesitatea ca functionarii publici sa raspunda cerintelor comunitatii,sa fie reprezentativi pt clasa politica si sa consulte cetatenii in elaborarea deciziilor administrative.

   Avantaje-evita solutiile radicale si raspunde prompt nevoilor cetateanului.

   Dezavantaje-are un caracter conservator

                        -poate duce la obtinerea de rezultate neprevazute,chiar nedorite

                        -necesita un nivel ridicat de stabilitate sociala,de maturitate a claei politice

 1. c) Modelele mixte-modelul cosului de gunoi
 2. Etapele elaborarii deciziei administrative
 3.   a) Initierea proiectului de decizie-vine din afara institutiei publice

                Initiativa poate apartine organelor legislative sau celor administrative ierarhic superioare,organelor emitente ori celor subordonate,organizatiilor obstesti(prin cereri,sesizari si reclamatii)

 1. b) Pregatirea proiectului de decizie-are un caracter dinamic si intern,referindu-se la actiunea participantilor la procesul decizional.

     Etape:-determinarea obiectivului deciziei-se stabilesc de catre institutiile publice

                -documentarea sau informarea-cunoasterea exacta a situatiei reale

                -analiza materialului documentar-interpretarea datelor selectionate.

                -elaborarea proiectului de decizie-operatie de evaluare a ansamblului si a evolutiei situatiei de fapt.

 1. c) Evaluarea variantelor proiectului de decizie si deliberarea-revin in sarcina conducatorului institutiei

   In orice deliberare se au in vedere urmatoarele elemente:

      -delimitarea intinderii analizei si identificarea normelor stiintifice sau tehnice ce urmeaza a fi respectate si aplicate

      -stabilirea procedurii legale de deliberare sau precizarea acesteia,daca nu este prevazuta in actele normative.

      -determinarea metodelor folosite pt culegerea cunostiintelor stiintifice necesare

      -utilizarea unei tehnologii adecvate deliberarii.

 1. d) Adoptarea deciziei-constituie un drept si o obligatie ale conducerii.

  Proecedural-pt adoptarea unei decizii-principii:

    -principiul definitiei-stabilindu-se exact continutul si ce anume trebuie rezolvat.

    -principiul justificarii suficiente-decizia trebuie luata pe baza unor motive temeinic studiate,astfel incit oricine er fi chemat,pt rezolvarea problemei,sa ajunga la aceeasi solutie sau la una apropiata.

    -principiul identitatii-este necesar sa se analizeze ca faptele implicate sa aiba aceeasi semnificatie cu faptele de referinta si sa nu fi primit,intre timp alte interpretari.

 1. Participarea cetatenilor la procesul decizional al administratiei publice

         Administratia locala va fi pregatita :

     -sa impartaseasca informatiile intr-o maniera onesta,completa si clara

     -sa ofere cetatenilor posibilitatea de a-si exprima opiniile si de a influenta deciziile administratiei intr-un mod corect si deschis

    -sa incurajeze cetatenii sa profite de aceste posibilitati

    -sa se angajeze in explicarea argumentelor si a ratiunii care a stat la baza luarii unei anumite decizii administrative.

         Responsabilitatie cetatenilor:

    -sa observe ce face administratia locala si in ce scop

    -sa fie pregatiti si sa isi aduca aportul cind adm. planifica sa faca ceva pt comunitate

    -sa abordeze reprezentantii administratiei cu o atitudine pozitiva

    -sa manifeste interes in a intelege problemele

    -sa-si exprime interesele si ideile clar si complet.

    -sa lucreze constructiv cu oficialii administratiei locale

  Participarea cetateneasca se realizeaza prin:intilniri publice,audieri publice si dezbateri publice. 

      Intilnirile publice-cele mai flexibile si mai informale modalitati de realizare a schimbului de informatii dintre administratie si cetateni-schimb activ de idei.

      Audierile publice-mult mai formale decit intilnirile publice si este caracterizata prin ascultarea atenta a oficialilor alesi.Se organizeaza atunci cind administratia are un plen,se ocupa de campania de informare publica si intentioneaza sa faca un angajament.

     Dezbatere publica-descrie o intilnire publica care ofera o oportunitate formala pt un schimb de informatii.

    Participarea cetatenilor in procesul decizional al adm publice locale este necesara in:procesul bugetar,planificarea investitiilor,dezvoltarea economica locala.

   Cetatenii se pot implica si in procesul de planificare a investitiilor:starea drumurilor,furnizarea agentului termic,reteaua de apa,sistemul de salubritate,parcuri si scoli.

 1. Modalitati de imbunatatire a procesului decizional in adm publica

        Realizarea unui mediu adecvat punerii in valoare a potentialului uman-etape:

   -structura problemei care trebuie rezolvata

   -ordonarea obiectivelor si a motivatiilor,in vederea stabilirii prioritatilor

   -imbunatatirea calitatii alternativelor propuse decidentului

   -cresterea calitatii inforamatiilor disponibile si a felului in care sunt prezentate

   -preocuparea permanenta pt imbunatatirea pregatirii profesionale a factorilor de decizie

 

   Judecata profesionala-caracteristici:

      -judecata care evita conflictul de interese-condiuta profesionala care nu are voie sa fie influentata de interese sau loialitate fata de terte parti.

     -judecata bazata pe educatie

     -judecata bazata pe autonomia profesionala

     -judecata bazata pe puterea discretionara a persoanei care ia decizia de a depasii limitele impuse de regulament

    -judecata este rezultatul unui proces complex,fundamentat pe interpretarea si analiza informatiei disponibile

   -judecata este de calitate,corecta si bazata pe experienta practica a celor care decid

 1. Efectele deciziilor administrative-sunt consecinte pe care acestea le garanteaza prin simplul fapt al adoptarii sale.

         Ca urmare a adoptarii,decizia devine obligatorie pt toti aceia carora li se adreseaza.Functionarii urmeaza sa-si realizeze activitatea profesionala,in conformitate cu deciziile luate.Decizia poate atrage sanctiuni asupra celor care nu se conformeaza prevederilor sale.

         Decizia beneficiaza de executarea ei din oficiu:poate fi executata de adm publica prin proprii agenti(servicii publice,forta publica),utilizind daca este necesar mijloace de constringere(materiala)

        In cazul in care decizia se dovedeste ilegala sau inoportuna,administratia poate sa o anuleze sau retracteze tot printr-o decizie unilaterala fara sa fie necesar consimtamintul partilor.

        Efectele deciziei adm pot fi anihilate,suspendate,incetinite sau accelerate,prin politica statului,modificarea cadrului legal sau a activitatii si structurii administratiei.

       Eficienta unei decizii adm se bazeaza pe prevederea si calcularea efectelor pe care le genereaza si care pot fi directe si indirecte.

       Efectele directe-din momentul in care a fost adoptata decizia,dreptul administrativ pune capat deliberarilor si clarifica problemele prin rezolvarea lor in practica.

      Nu este suficienta unirea celor doua elemente(intelegerea si vointa),mai este necesar ca cei care adopta  decizia sa fie convinsi ca aceasta corespunde si satisface cerintelor vietii sociale.

      Efecte indirecte-privesc pe functionarii care decid,autoritatile publice si administratiile.Reflecta raspuderea asumata de cei care au luat o anumita decizie

   Efectele unei decizii adm sunt influentate de modul de executie a acestora:

      Recomandari:

   -separarea indeplinirii unei decizii,de celelalte actiuni ale administratiei

   -o buna executare depinde de experienta si cnostiintele functionarilor publici

   -executarea operativa a deciziei

   -executarea este mai facila,atunci cind decizia se integreaza in cadrul traditional al activitatilor administrative sau poate fi mai dificila daca impune inovatii in materie.

  Executia unei decizii se impleteste cu activitatea de control,care verifica atit derularea procesului decizional,cit mai ales,rezultatele obtinute.Controlul furnizeaza informatii necesare in elaborarea deciziilor viitoare si,in fond,marcheaza dinamica deciziei adm.