Pin It

Control legislativ sau parlamentar

         Parlamentul are competenta de a dezbate si de a aproba contul anual general de executie a bugetului de stat la care trebuie anexate si bugetele ordonatorilor principali de credite,contul anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat,conturile anuale de executie ale bugetelor fondurilor speciale,avind ca scop descarcarea autoritatilor executive de gestiunea financiara a acestor bugete.

Controlul administrativ

     Control administrativ(de specialitate)-cel care poate asigura o verificare completa,de specialitate,asupra executiei bugetare,in toate dimensiunile sale si este exercitat de organele de specialitate financiara.

       -controlul exercitat de Curtea de Conturi-autoritatea publica de control care exercita auditul financiar extern,certifica conturile de executie bugetara ale entitatilor audiate.Este o institutie publica autonoma,singura entitate care ii poate ,,dirija” activitatea fiind Parlamentul,in sensul stabilit de Constitutie si Legea nr.94/1992.

   Atributiile sale de control financiar au ca scop certificarea conturilor ,dupa expirarea anului bugetar.

Controlul judecatoresc

     Control judiciar-exercitat de care instantele judecatoresti specializate,pt stabilirea raspunderii juridice pt modul defectuos de administrare si gestionare a patrimoniului public de catre entitatile supuse auditului financiar extern al Curtii de Conturi si al altor entitati..Instantele judecatoresti sunt singurele entitati competente cu solutionarea acestor litigii.