Pin It

Categorii de asigurati in sistemul public de pensii

   Asiguratii sistemului public de pensii:cetateni romani,cetateni ai altor state sau apatrizi,pe perioada in care au,conform legii,domiciliul sau resedinta in Romania.Pot fii asigurati si cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania,in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte.

   In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu,prin efectul legii:

     -persoanele care desfasoara activitati pe baza de CIM,inclusiv soldatii si gradatii voluntari.

     -functionarii publici

     -cadrele militare in activitate,soldatii si gradatii voluntari,politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare,din domeniul apararii nationale,ordinii publice si sigurantei nationale.

     -persoane care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive,legislative ori judecatoresti,pe durata mandatului.

     -persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare,ce se asigura din bugetul asigurarilor pt somaj,in conditiile legii.

    -persoanele care realizeaza in mod exclusiv,un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori cistigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

    -cadrele militare trecute in rezerva,politisti si functionari publici cu statut special,penitenciare,aparare nationala si ordine publica

    -persoanele care real;izeaza venituri de naturav profesionala,altele decit cele salariale:drepturi de autor si drepturi conexe,cu regularitate sau ocazional;contracte conventii incheiate potrivit Codului civil.

    Persoanele care au virsta de cel putin 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare(se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta de lege)Venitul lunar nu poate fi mai mic de 35% din cistigul salarial mediu brut si mai mare decit valoarea corespunzatoare de 5 ori cistigul salarial mediu brut.

    Se pot asigura in sistemul public de pensii,pe baza de contract de asigurare,in conditiile legii:avocatii,personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor.

Stagiul de cotizare

  Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:

   -vechimea in munca recunoscuta pt stabilirea pensiilor pina la date de 1 aprilie 2001

   -vechimea in seviciu recunoscuta pt stabilirea pensiilor

   -perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 la data intrarii in vigoare a acestei legi,in care persoanele au fost asigurate privind sistemul public de pensii

   -perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi

  Se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu,care constituie stagii de cotizare;

    -3 luni pt fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca

    -6 luni pt fiecare an lucrat in conditii speciale de munca

    -12 luni p fiecare an lucrat in alte conditii de munca.

  In sistemul public de pensii sunt contribuabili:

    -asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale

    -angajatorii si institutiile care efectueaza plata ajutoarelor.

    -persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii

   -ANOFM care administreaza bugetul asigurarilor pt somaj

   Locurile de munca in conditii speciale sunt:

     -unitatile miniere

     -activitatile de cercetare,explorare,exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare,zonele I si II de expunere la radiatii.

     -activitatile in domeniul apararii,ordinii publisce si sigurantei nationale

     -aviatia civila

     -activitatea artistica

Contributia de asigurari sociale

   Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una din situatiile prevazute sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala.

    Contributia de asigurari sociale pt someri se suporta integral din bugetul de asigurari sociale pt someri,pt conditiile normale de munca,cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare,in perioada de reducere temporara a activitatii.

     Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale:

    -cistigul salarial brut/solda bruta

    -suma reprez 35% din cistigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat,in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate,corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical,cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala,veniturilor din drepturi de autor si drepturi conexe.

    -venitul brut pt veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil

   Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentind:

  -prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat,inclusiv cele acordate pt accidente e munca si boli profesionale.

  -diurne de deplasare si delegare,indemnizatii de delegare,detasare si transfer

  -participarea salariatilor la profit

  -indemnizatia de sedinta pt consilierii locali si judeteni

  -contributii platite la fonduri de pensii facultative

  -compensatiile lunare pt chirie

  -contravaloarea echipamentelor tehnice,de protectie,alimentatiei,medicamentelor si dreptului de echipament.

  -sumele primite potrivit legii pt acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului

  -indemnizatiile de instalare

  -valoarea financiara a normei de hrana

  -contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in CO ,precum si a transportului la si de la locul de munca.

 Contributia individuala de asigurari sociale datorata de asigurati se retine integral din:

   -cistigul salarial brut/solda realizat lunar

   -venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara

   -indemnizatia de asigurari sociale  de sanatate stabilita potrivit legii,in situatia asiguratilor aflati in concediu medical.

  In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive-denumite perioade asimilate,in care asiguratul a beneficiat:

  -de pensie de invaliditate

  -a urmat cursurile de zi ale invatamintului universitar

  -a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sa cu termen redus,a fost concetrat,mobilizat sau in prizonierat.

  -a beneficiat in perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale,acordate potrivit legii.

  -a beneficiat incepind cu data de 1 ianuarie 2005,de concediu pt incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale.

  -a beneficiat,incepind cu data de 1 ianuarie 2006,de concediu pt cresterea copilului in virsta de pina la 2 ani,sau in cazul copilului cu handicap,de pina la 3 ani.

  -a fost elev al unei scoli militare,politie sau student al unei institutii de invatamint  din sistemul de aparare nationala,ordine publica si siguranta nationala

Principalele categorii de pensii

  Pensia pt limita de virsta-se cuvine persoanelor care indeplinesc,cumulativ,la data pensionarii,conditiile privind virsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare sau in specialitate,dupa caz,prevazute de lege.

  Virsta standard de pensionare-65 de ani pt barbati si 63 de ani pt femei

  Stagiu minim de cotizare este de 15 ani atit pt femei cit si pt barbati.

   Pt cadrele militare in activitate,soldati si gradati voluntari,politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare,din domeniul apararii nationale,virsta standard de pensionare este de 60 de ani,atit pt femei cit si pt barbati,iar stagiul minim de cotizare in specialitate deste de 20 de ani

   Virsta standard de pensionare redusa nu poate fi mai mica de 45 de ani.

    Virstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pt femei si de 52 de ani pt barbati

   Pensia anticipata-se cuvine,cel mult 5 ani inaintea implinirii virstei standard de pensionare,persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 8 ani ,mai mare decit stagiul de cotizare prevazut de lege.

   Transformarea pensiei anticipate in pensie pt limita de virsta se face din oficiu.

   Pensia anticipata partiala-se cuvine cu cel mult 5 ani inaintea implinirii virstei standard de pensionare,persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare,precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pina la 8 ani

   Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pt limita de virsta care s-ar fi cuvenit,prin diminuarea acestuia cu 0.75% pt fiecare luna de anticipare,pina la indeplinirea conditiilor pt obtinerea pensiei pt limita de virsta

   Pensia de invaliditate-se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca,din cauza;

   -accidentelor de munca si bolilor profesionale

   -neoplaziilor,schizofreniei si SIDA

   -bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca

    In raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca:

       -de gradul I-pierderea totala a capacitatii de munca

       -de gradul II-pierderea totala a capacitatii de munca,cu pastrarea capacitatii de autoingrijire.

       -de gradul III-pierderea a cel p[utin jumatate din capacitatea de munca,persoana putind sa presteze o activitate profesionala,corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

   Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul in afara pensiei,la o indemnizatie de insotitor,in cuantum fix.(reprez. 80% din valoarea unui punct de pensie,se suporta de la bugetul de stat-cu data de 1 ianuarie 2012-587 lei)

   Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic,la intervale cuprinse intre 1 an si 3 ani,pina la implinirea virstelor standard de pensionare)

   Dupa fiecare revizuire medicala,medicul expert al asigurarilor sociale,respectiv comisiile centrale de expertiza medico militara emit o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca,prin care se stabileste:

    -mentinerea in acelasi grad de invaliditate

    -incadrarea in alt grad de invaliditate

    -redobindirea capacitatii de munca

   Nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

    -prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca

    -au implinit virstele standard de pensionare prevazute de lege

    -au virsta mai mica cu pina la 5 ani fata de virsta standard

  Pensia de urmas-se cuvine copiilor,sotului supravietuitor,daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pt obtinerea unei pensii.

     Copii au dreptul la pensie de urmas:

        -pina la virsta de 16 ani

        -daca isi continua studiile intr-o forma de invatamint organizata potrivit legii,pina la terminarea acestora,fara a depasii virsta de 26 de ani.

        -pe toata durata invaliditatii de orice grad

     Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii,la implinirea virstei standard de pensionare,daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani.In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani,dar cel putin 10 ani,cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pt fiecare luna,respectiv cu 6,0% pt fiecare an de casatorie in minus.

   Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas,indiferent de virsta,pe o perioada in care este invalid de gradul I sau II,daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

   Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas,indiferent de virsta si de durata casatoriei,daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pt care asigurarea este obligatorie ori daca acestea sunt mai mici de 35% din cistigul salarial mediu brut.

   Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului,unul sau mai multi copii in virsta de pina la 7 ani,in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala sau daca acestea sunt mai mici de 35% din salariul brut.

   Pensia de urmas se stabileste,dupa caz,din:

      -pensia pt limita de virsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul,in conditiile legii,sustinatorul decedat.

      -pensia de invaliditate gradul I,in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pt obtinerea pensiei pt limita de virsta

   Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinator,aferent pensiei,in functie de numarul urmasilor indreptatiti,astfel;

   -50% -pt un singur urmas

   -75% -pt doi urmasi

   -100%- pt 3 sau mai multi urmasi.

Stabilirea si plata pensiilor

       Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite,a tutorelui sau a curatorului acesteia,a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor,dupa caz,depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.

      Pensia este un drept,nu o obligatie,care se acorda la cererea persoanei indreptatite depusa

      Pensia este un drept,nu o obligatie,care se acorda la cererea persoanei indreptatite depusa personal sau prin mandatar desemnat prin procura speciala,incpind cu data indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

      Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii,in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

      Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare prevazute de lege,nevalorificate la stabilirea acesteia.

      Pensionarii pt limita de virsta care,dupa data inscrierii la pensie,ralizeaza stagiu de cotizare,pot solicita recalcularea pensiei,in conditiile lgii.

      In sistemul public de pensii,plata pensiei se face lunar.

      In sistemul public de pensii,plata pensiei inceteaza-cauze:

   -pensionarul a decedat

   -nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia

   -pensionarul de invaliditate,urmas si-au redobindit capacitatea de munca.

   -au expirat 12 luni de la data la care nu s-a prezentat la revizuirea medicala obligatorie,convocari sau programele recuperatorii.

   -copilul beneficiar al pensiei de urmas a implinit virsta de 26 de ani.

   -pensionarul urmas a fost condamnat,printr-o hotarire judecatoreasca ramasa definitiva,pt infractiunea de omor sau tentativa de omor,comisa asupra sustinatorului.

     In sistemul public de pensii,plata pensiei se suspenda-cauze:

   -pensionarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat,cu care Romania a incheiat conventie de reciprocitate in domeniul asigurarilor sociale,daca,potrivit prevederilor acesteia,plata se plateste de catre celalalt stat.

   -pensionarul urmas a implinit virsta de 16 ani si nu face dovada continuarii studiilor

   -sotul supravietuitor-daca veniturile realizate mai mari de 35% -salariul mediu brut

   -sotul supravietuitor s-a recasatorit

   -sotul supravietuitor opteaza pt o alta pensie din acelasi sistem sau din altul

   -pensionarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege,referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

    Plata indemnizatiei pt insotitor se suspenda pe perioada in care pensionarul este internat intr-o institutie de asistenta sociala sau intr-o unitate medicala specializata,in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta,cu exceptia situatiilor in care pensionarul este nevazator.

   In sistemul public de pensii,reluarea platii pensiei se face,la cerere,astfel:

 -incepind cu luna urmatoare celei care a fost inlaturata cauza,a dus la suspendare(depusa in termen de 30 de zile)

 -incepind cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea,daca depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului

 -de la data inceperii anului scolar

    Incetarea,suspendarea sau reluarea platii pensiei,precum si orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii,casele de pensii sectoriale,in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie.

   In sistemul public de pensii,pot cumula pensia cu venituri provenite din activitati profesionale pt care asigurarea este obligatorie,potrivit legii,categoriile de pensionari:

   -pensionarii pentru limita de virsta

   -nevazatorii

   -pensionarii cu invaliditate gradul III.precum si copii de urmas,pensionari de urmas,incadrati in gradul III de invaliditate.

   -copiii,pensionari de urmas.

Alte drepturi de asigurari sociale

  In sistemul public de pensii,in afara pensiilor,se mai pot acorda,urmatoarele prestatii:

     -tratament balnear

     -bilete de odihna pt asigurati

     -ajutor de deces

   Asiguratii si pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear,dupa cum urmeaza;

     -gratuit-pensionari de invaliditate

     -cu suportarea de catre beneficiar a uni contributii banesti

   Durta de tratament balnear este de 12-18 zile

    In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului,beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionale de deces si care poate fi:sotul supravietuitor,parintele,copilul,tutorele,sau in lipsa acestora orice persoana care face aceasta dovada,care se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.

    Cuantumul ajutorului de deces nu poate fi mai mic  decit valoarea cistigului salariului mediu brut.

     Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru al familiei care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

     Se considera membru de familie in sensul legii;

    -sotul

    -copii proprii,copiii adoptati,copii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei,in virsta de pina la 18 ani,sau daca isi continua studiile,pina la terminarea acestora,fara a depasii virsta de 26 de ani,precum si copii incapabili de munca,indiferent de virsta,daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea virstelor mentionate.

    -parintii si bunicii oricaruia dintre soti

   Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de;

    -angajator

    -institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pt somaj

    -casa teritoriala de pensii

Jurisdictia asigurarilor sociale

  Deciziile de pensie emise de catre casele teritoriale de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicare.

  Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii.

   Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel.

   Tribunalele solutioneaza in instanta litigiile privind:

       -modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale

       -modul de stabilire a dobinzilor si penalitatilor de intirziere

       -inregistrarea,evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale.

       -hotaririle Comisiei Centrale de Contestatii(MAN,MI,SRI)

       -deciziile comisiilor medicale de contestatii si ale comisiilor centrale de expertiza medico-militara.

       -refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asig.sociale

       -modul de stabilire si de plata a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale.

       -plingerile impotriva proceselor-verbale de contraventie

       -contestatiile impotriva masurilor de executare silita,dispuse in baza legii

       -alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute in temeiul legii.