Pin It

Persoanele asigurate

   Sunt asigurati,toti cetatenii romani cu domiciliul in tara,precum si cetateni straini si apatrizi care au solicitat si obtinut prelungirea  dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond,in conditiile legii.

  Categorii de persoane care beneficiaza de asigurare ,fara plata contributiei;

   -toti copii pima la virsta de 18 ani

   -tineri cu virsta de pina la 26 de ani,inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social

  -persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca,pensie sau alte surse

  -bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate,daca nu realizeaza venituri din munca,pensie sau din alte surse.

  -femeile insarcinate si lauzele daca nu au nici-un venit

    Asigurati cu scutire de la coplata;

  -copii pina la virsta de 18 anitinerii intre 18 si 26 de ani(elevi,absolventi de liceu,pina la inceperea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni,ucenicii sau studentii,daca nu realizeaza venituri din munca)

  -bolnavii cu afectiuni cuprinse in programele nationale de sanatate

  -pensionarii cu venituri numai din pensii de pina la 740 lei/luna.

 

Drepturile si obligatiile asiguratilor

    Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza in conditiile acestei legi

    Contractul cadru reglementeaza,in principal conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la :

    -pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate

    -lista serviciilor medicale,a serviciilor de ingrijiri,inclusiv la domiciliu,a medicamentelor,dispozitivelor medicale

   -criteriile si standardfele calitatii pachetului de servicii

   -alocarea resurselor si controlul sistemului de asigurari sociale de sanatate

   -tarifele utilizate in contractarea pachetului de servicii de baza,modul de decontare si actele necesare in acest scop.

    -internarea si externarea bolnavilor

    -masuri de ingrijire la domiciliu si recuperare

    -modul de informare a asiguratilor

    -prescrierea si eliberarea medicamentelor

    -coplata pt unele servicii medicale

  Drepturile asiguratilor:

     -sa aleaga furnizorul de servicii medicale,precum si casa de asigurari de sanatate

     -sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita

     -sa isi schimbe medicul de familie ales numa dupa 6 luni de la adata inscrierii

     -sa beneficieze de servicii medicale,medicamente,materiale sanitare

     -sa efectueze controale profilactice conform contractului-cadru

     -sa beneficieze de servicii medicale ambulatorii si in spiotale

     -sa beneficieze de servicii medicale de urgenta

     -sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica

     -sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare.

     -sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

     -sa li se garanteze confidentialitatea privind datele(diagnostic si tratament)

     -sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale

     -sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

   Obligatiile asiguratilor:

     -sa se inscrie pe lista unui medic de familie

     -sa anunte medicul de familie ori de cite ori apar modificari in starea de sanatate

    -sa se prezinte la controale profilactice si periodice stabilite prin cotractul-cadru

     -sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarile aparute.

     -sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului

     -sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar

     -sa achite suma datorata fondului si suma reprezentind coplata

     -sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documente justificatiove care atesta calitatea de asigurat.

Servicii medicale suportate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

   Serviciile medicale profilactice suportate din fond;

 -monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauziei,indiferent de statutul de asigurat al femeii

 -urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a sugarului si a copilului

 -controalele periodice pt depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore in morbiditate si mortalitate.

 -servicii medicale din cadrul programului national de imunizari

 -servicii de planificare familiala ,indiferent de statutul de asigurat al femeii

   Serviciile medicale curative suportate din fond:

 -serviciile medicale de urgenta

 -serviciile medicale acordate persoanei bolnave pina la diagnosticarea afectiunii:anamneza,examen clinic,examene de investigatii paraclinice.

 -tratamentul medical,chirurgical si unele proceduri de recuperare

 -prescrierea tratamentului necesar vindecarii,inclusiv indicatiile privind regimul de viata si munca,precum si igieno-dietetic.

   Asiguratii au dreptul la sistenta medicala primara si de specialitate ambulatorie la indicatia medicului de familie,in conditiile contractului-cadru.