Pin It

      Au calitatea de veteran de razboi persoanele care au participat la primul sau al doilea razboi mondial in armata romana si s-au aflat in situaiile:

   -au luptat in unitati militare-subunitati,mari unitati sau comandamente-la diferite esaloane ori au facut parte din formatiunile logistice

   -au actionat in unitatile speciale din zona interioara la dezamorsarea proiectilelor,precum si la curatarea teritoriului de mine pina la 31 decembrie 1946.

   -au fost comandanti militari sau comandanti ai garzilor militare ori membrii in comisiile militare de control si receptie in intreprinderi furnizoare de material de razboi.

   -au luptat pe teritoriul national vremelnic ocupat de inamic,impotriva acestuia,in unitati ori formatiuni constituite,recunoscute ca atare de Marele Stat Major.

  -au facut parte din justitia militara,politia militara,jandarmerie,din unitati de pompieri militari si companii de politie din cadrul Ministerului de Interne

  -au devenit invalizi de razboi

  -au fost prizonieri de razboi

  Sunt considerati veterani de razboi :

  -cetateni romani din orice teritoriu care s-au inrolat voluntar si au luptat in rindurile armatelor Natiunilor Unite

  -locuitorii din provinciile romanesti,vremelnic ocupate in perioada 1940-1945,care au fost incorporati sau mobilizati in mod obligatoriu si au luptat in armatele altor state,in cazul in care si-au pastrat sau redobindit cetatenia romana si domiciliul in Romania.

  -peresoane de nationalitate germana care au fost incadrate obligatoriu in unitati ale armatei germane,in cazul in care si-au pastrat sau si-au redobindit cetatenia romana si domiciliul in Romania.

   Calitatea de veteran de razboi se stabileste de catre MAN,pe baza datelor din livretul militar,ori in lipsa acestora,pe baza de acte oficiale de catre organele stabilite de acest minister.

   Drepturile decurgind din calitatea de veteran de razboi decorat,legat de improprietarirea cu loc de casa sau echivalent,sunt transmisibile mostenitorilor legali,daca titularul a depus cererea de obtinere a acestor drepturi in timpul vietii.

   Vaduva de razboi este sotia supravietuitoare a celui decedat pe front,in prizonierat sau ca urmare a ranilor ori bolilor contractate pe front sau in prizonierat.-calitatea de vaduva de razboi se stabileste pe baza de documente,in conditiile prevazute in reglementarile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

    Timpul participarii la razboi,perioadele de prizonierat,de spitalizare si de concedii medicale se considera vechime in munca sau in serviciu la calcularea pensiei.

    Vaduva de razboi care are dreptul la pensia IOVR,in conditiile legii primeste,si pensia de asigurari sociale.

    Sotul supravietuitor al veteranului de razboi care nu s-a recasatorit,beneficiaza de jumatate din indemnizatia de veteran de razboi si de renta lunara precum si jumatate din nr calatoriilor gratuite,la care avea ori trebuia sa aiba dreptul,potrivit legii,sotul decedat.

    Vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit vor beneficia de 100% din indemnizatia de veteran de razboi,daca sotii acestora inaintea decesului au fost decorati cu ordine sau medalii de razboi.

   Veteranii de razboi si vaduvele de razboi-drepturi:

  -cite 12 calatorii interne gratuite dus-intors sau 24 calatorii simple

  -gratuitati pe mijloacele de transport in comun in mediu urban

  -prioritate la repartizarea si inchirierea locuintelor din fondul locativ de stat

  -prioritate la acordarea de credite pt construirea si cumpararea de locuinte

  -scutirea de plata impozitelor si taxelor locale

  -scutirea de plata abonamentului unui post telefonic,radio si televiziune-50% vaduvelor supravietuitoare care nu s-au recasatorit.

  -acordarea unui ajutor anual pt acoperirea unei parti din costul chiriei,energiei electrice si termice-aprovizionarii cu combustibil lichid,solid sau gaze naturale.

  -asigurarea gratuita a 4 mc de lemne de foc sau echivalent carbuni pt mari mutilati de razboi.

  -asigurarea de facilitati la obtinerea buteliilor de aragaz

  -asistenta medicala gratuita,medicamente gratuite,tratamente gratuite.

  -bilete de transport gratuite  in statiunile balneoclimaterice-10% repartizate vaduvelor de razboi care nu s-au recasatorit.

  -reduceri cu 50% a costului biletelor-spectacole

  -acces gratuit la manifestarile cultural sportive organizate de MAN si MI

  Veteranilor si vaduvelor de razboi li se asigura in mod gratuit locuri de inhumare

   Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri,potrivit gradului avut la adata decesului.

   Contestatiile privind modul de stabilire a calitatii de veteran de razboi si de vaduva de razboi se solutioneaza conform Legii contenciosului administrativ.

   Terenurile de 500 mp cu care au fost improprietariti veteranii de razboi in vederea construirii de case pot fi transmise prin succesiune,daca pe acestea au fost construite case de locuit in termen de 10 ani de la data dobindirii terenului.

   Mostenitorii veteranului de razboi pot dobindii terenurile neconstruite,daca deschiderea succesiunii a avut loc anterior expirarii termenului de 10 ani.Obligatia de construire a casei de locuit revine si mostenitorilor in termen de 5 ani de la preluarea mostenirii.