Pin It

Cei ce supraveghează sistemul achiziţiilor publice sunt:

  • Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia de verificare a aspectelor procedurale;
  • Curtea de Conturi are atribuiţia de audit ex-post;
  • Autoritatea Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are atributia de supraveghere

Referitor la supraveghere nu trebuie uitat nici rolul controlului judecătoresc a cărui punere în mişcare o poate face orice persoană care consideră ca i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicării unei proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică. In fapt, justiţia este singura putere care deţine supremaţia în supravegherea respectării legii