Pin It

Expunerea realizărilor care au jalonat cei şaptezeci şi cinci de ani de la, apariţia în România a Legii Contabilităţii Publice presupune prezentarea unei istorii frământate a încercărilor de adaptare a Contabilităţii publice la imperativele timpului, şi anume de a asigura informaţii rapide, actuale, exacte, care s-au aflat multa vreme înaintea mijloacelor tehnice capabile a Ie satisface.

Principalul obiectiv a fost acela de a asigura Ministerului Finanţelor şi serviciilor sale mijloacele necesare urmăririi operaţiunilor referitoare la finanţele statului.

Aceste mijloace, în general, s-au concretizat în documente centralizatoare, formulare tipizate, elaborate de specialist din Ministerul Finanţelor sau de marii profesori universitari: Spiridon lacobescu, Al. Sorescu, Marculescu, Aleseanu, Demetrescu, Evian, Vina, Dumitru Rusu etc.

Aceste centralizatoare s-au lovit multa vreme de multiple obstacole de ordin tehnic.

Ele au ridicat, intr-adevăr, trei serii de probleme, şi anume:

  1. Colectarea informaţiilor la nivelul postului contabil punea problema daca datele din documente conţin toate elementele necesare şi daca contabilitatea este astfel organizata, încât să permită completarea corespunzătoare a acestor registre.
  2. Modul de transmitere a informaţiilor ridica problema periodicităţii transmiterii informaţiilor şi, mai ales, a mijlocului utilizat (document, manuscris, sau alte mijloace).
  3. Exploatarea, utilizarea la nivel central a informaţiilor transmise ridicau problema integrant documentelor contabile intr-o contabilitate centrala sau intr-o situaţie statistica extracontabila, pe de o parte, iar pe de alta parte se punea problema găsirii mijloacelor tehnice necesare în vederea efectuării acestor centralizări.

Dezbaterea diverselor soluţii a făcut să se pună problema organizării unei comisii de reforma, însărcinată cu punerea în aplicare a Legii contabilităţii publice.

Printre priorităţile stabilite au fost cele referitoare la inventarierea patrimoniului public naţional, precum şi necesitatea elaborării unor reglementari cu privire la înregistrarea în mod unitar a tuturor operaţiunilor instituţiilor publice, elaborarea unui nou plan de conturi.