Pin It

        Finanţele publice constituie o ramură a ştiinţelor economice şi au legaturi cu ştiinţele juridice, politice şi sociale.

 

Raporturile finanţelor publice cu ştiinţele juridice

Finanţele publice au legaturi strânse cu dreptul constitutional si cel administrativ. Aceste relatii apar:

  • deoarece prelevarile de resurse banesti de la persoane juridice si fizice la fondurile publice se fac in majoritatea cazurilor, prin constrângere, fara contraprestatie si cu titlu nerambursabil, acestea conduc la diminuarea patrimoniului platitorilor; prin urmare aceste relatii trebuie sa fie stabilite de autoritatile publice competente si sa imbrace o forma juridica adecvata opozabila tuturor membrilor societatii;
  • când fondurile publice se constituie pe seama unor resurse cu titlu rambursabil (pe seama unor imprumuturi de stat) si purtatoare de dobânda, conditiile lansarii si rambursarii acestora, inscrise in contractul de imprumut, se stabilesc de catre autoritatile publice, printr-un act juridic de nivel corespunzator; potentialii subscriitori pot sa accepte sau sa respinga, in bloc, conditiile respective, dar nu pot sa le negocieze;
  • deoarece acordarea unor sume de bani diferitelor persoane fizice si/sau juridice din fondurile financiare publice trebuie efectuata in scopuri bine determinate si in conditii precise, stabilite prin acte ale puterii legislative sau executive, dupa caz;
  • operatiunile privind intocmirea, aprobarea, executarea, incheierea si controlul bugetului de stat se desfasoara dupa un anumit grafic, intr-o anumita succesiune, cu respectarea anumitor norme si care trebuie sa fie reglementate printr-o lege speciala;
  • metodele de gestionare a banilor publici, raspunderile persoanelor care mânuiesc bani si alte valori publice, raporturile dintre unitatile publice si dintre acestea si cele private se reglementeaza prin acte ale autoritatilor publice.

        Faptul că relaţiile şi operaţiile financiare capătă o reglemantare juridică, iar fondurile publice bugetare şi extrabugetare fac parte integrantă din patrimoniul public a determinat pe unii specialişti să considere finanţele publice ca ramură a dreptului public, care are drept obiect studiul regulilor şi operaţiilor referitoare la banul public. Aceştia apreciază, însă, că finanţele publice pot fi studiate atât din pdv economic, cât şi juridic.

Raporturile finanţelor publice cu ştiinţele politice

Partidele aflate la putere definesc coordonatele politicii financiare a statului în programele lor de guvernare, iar puterea legislativă şi cea executivă veghează ca acestea să fie puse în aplicare. Autorităţile publice folosesc instrumentele financiare pentru a interveni nu numai în domeniul economic, dar şi în cel social şi chiar politic. Acest lucru a determinat pe unii economişti să afirme că finanţele publice constituie nu numai o ramură a ştiinţelor economice, dar şi o ramură a ştiinţei politice.

De asemenea, finanţele publice au raporturi strânse cu ştiinţele sociale. Finanţele publice sunt, prin urmare, o disciplină de graniţă, care interferează puternic cu economia politică, cu economiile de ramură, cu managementul, cu alte discipline cu profil financiar şi monetar, cu dreptul administrativ şi cu cel constituţional, precum şi cu discipline care tratează probleme sociale şi politice.