Pin It

        Asigurările sociale pentru sănătate din Pomânia sunt organizate şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

  1. cuprinderea obligatorie a tuturor cetăţenilor în cadrul sistemului medico-sanitar coerent de protecţie socială;
  2. solidaritatea socială cuprinzătoare între toate categoriile sociale;

Contribuţiile fiecărei persoane nu se bazează numai pe riscul individual, ci şi pe posibilităţile de plată ale acesteia.

  1. prestarea în favoarea asiguraţilor a unui pachet definit de servicii medico-sanitare;
  2. finanţarea autonomă şi echilibrul financiar;

Asigurările sociale pentru sănătate îşi constituie fondurile în principal din contribuţiile în părţile egale ale persoanelor fizice şi ale celor juridice, iar în caz de nevoie şi din subvenţii din partea statului. Contribuţiile încasate sunt utilizate exclusiv pentru finanţarea serviciilor medico-sanitare. În vederea asigurării echilibrului financiar se urmăreşte ca suma contribuţiilor încasate într-o anumită perioadă să fie egală cu cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciilor medico-sanitare. Alocaţiile bugetare sunt folosite pentru realizarea unor programe guvernamentale (cercetare ştiinţifică medicală, promovarea sănătăţii, etc.), investiţii mari (construcţii de unităţi medico-sanitare, aparatură medicală, ambulanţe, etc.).

  1. conducerea autonomă a asigurărilor sociale pentru sănătate.

Potrivit acestui principiu, asigurările sociale pentru sănătate au organe proprii de conducere, care cuprind reprezentanţi ai asiguraţilor şi ai persoanelor juridice. Organele asigurărilor sociale pentru sănătate sunt independente, au surse proprii de finanţare, contabilitate proprie, cont în bancă, colaborează cu diferite organe ale statului şi aplică măsurile stabilite de Ministerul Sănătăţii.

        Organizarea şi înfăptuirea asigurărilor sociale pentru sănătate sunt de competenţa Casei Naţionale de Asigurări pentru Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin oficiile teritoriale. Casa Naţională de Asigurări pentru Sănătate este instituţie publică autonomă de interes naţional, subordonată Ministerului Sănătăţii.