Pin It

        Intr-o economie moderna, de regula, necesarul de resurse depaseste posibilitatile de procurare a acestora. De asemenea, in timp ce resursele au un caracter limitat, cererea de resurse inregistreaza o tendinta de crestere continua. Resursele, ca elemente ale bogatiei unei natiuni, includ in structura lor, alaturi de resursele materiale, umane, informationale, valutare, si resursele financiare

Resursele financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economico-sociale intr-o anumitã perioada de timp.

La nivel national, resursele financiare includ:

  • resursele financiare ale autoritatilor si institutiilor publice;
  • resursele financiare ale unitatilor publice si private;
  • resursele financiare ale organizatiilor fara scop lucrativ;
  • resursele financiare ale populatiei.

Intre resursele financiare ale societãtii si resursele financiare publice exista un raport ca de la intreg la parte, deoarece resursele financiare ale societatii au o sfera de cuprindere mult mai larga. Alaturi de resursele financiare publice, resursele financiare ale societatii includ si resursele financiare private.

        Datorita caracterului limitat al resurselor financiare, o problema foarte importanta a societatii o constituie alocarea resurselor necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri (publice, mixte si private).  Deciziile privind alocarea resurselor intre sectorul public si cel privat influenteaza decisiv, atât productia de bunuri publice cât si raportul dintre acestea şi bunurile private.

        In teoria finantelor publice, se apreciaza ca alocarea resurselor este optima atunci când cerintele consumatorilor sunt satisfacute la un nivel maxim, prin intermediul sectorului privat si a celui public. In teoria financiara este explicata notiunea de restrictie sau constrângere bugetara, care deriva din caracterul limitat al resurselor.
La un nivel dat al resurselor se pune problema alocarii acestora pentru productia celor doua sectoare.

        In toate tarile se manifesta o cerere sporita de resurse financiare generata de cresterea nevoilor sociale intr-un ritm mai rapid decât cel al evolutiei produsului intern brut. Insa satisfacerea cererii de resurse financiare publice este influentata de un ansamblu de factori, cum sunt:

  • factori economici, care imprima o anumita evolutie produsului intern brut, ceea ce poate determina cresterea veniturilor impozabile;
  • factori sociali, care presupun redistribuirea resurselor in scopul asigurarii nevoilor de educatie, sanatate, protectie si asigurari sociale etc.;
  • factori demografici, care pot influenta, in anumite conditii, atât numarul populatiei active, cât si cresterea numarului contribuabililor;
  • factori monetari (masa monetara, creditul, dobânda), care isi transmit influenta prin pret, respectiv cresterea preturilor accentueaza fenomenele inflationiste, care la rândul lor genereaza sporirea resurselor din impozite si taxe;
  • factori politici si militari, care prin masurile de politica economica, sociala si financiara pe care le implica, pot avea ca efect cresterea productiei si a veniturilor, a contributiilor pentru asigurarile sociale, a fiscalitatii, presiuni asupra bugetului general consolidat, influentând, in acelasi timp, nivelul resurselor financiare publice;
  • factori de natura financiara, care sintetizeaza influenta factorilor prezentati anterior, prin dimensiunea cheltuielilor publice.