Pin It

        Asezarea impozitelor consta in determinarea si evaluarea materiei impozabile, in vederea stabilirii bazei de impozitare asupra careia se va aplica cota impozitului. Pentru asezarea impozitelor este necesara derularea succesiva a urmatoarelor operatiuni:

 1. stabilirea marimii obiectului impozabil;
 2. determinarea cuantumului impozitului;
 3. perceperea (incasarea) impozitului.
 1. Stabilirea marimii obiectului impozabil are ca scop principal constatarea si evaluarea materiei impozabile.

Pentru ca veniturile sau averea sa poata fi supuse impunerii este necesara constatarea existentei acestora de catre organele fiscale si apoi evaluarea lor.
Evaluarea materiei impozabile, care vizeaza determinarea marimii acesteia, se poate realiza apelând fie la metoda evaluarii indirecte (bazata pe prezumtie), fie la metoda evaluarii directe (bazata pe probe).

Metoda evaluarii indirecte cunoaşte trei variante de realizare:

 • evaluarea pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil;
 • evaluarea forfetara;
 • evaluarea administrativa.

Evaluarea pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil se utilizeaza, in special, in cazul impozitelor reale si consta in stabilirea cu aproximatie a valorii obiectului impozabil de natura terenurilor, cladirilor, activitatilor industriale etc., fara sa se ia in consideratie situatia persoanei care detine obiectul respectiv.

De exemplu, in cazul impozitului funciar, erau folosite pentru stabilirea marimii obiectului impozabil criterii cum sunt:

 • suprafata de teren, cu sau fara luarea in considerare a destinatiei acestuia;
 • pretul pamântului;
 • cantitatea de samânta folosita;
 • numarul animalelor din gospodarie;
 • arenda s.a.

In cazul impozitului pe cladiri erau utilizate criterii cum sunt:

 • numarul si destinatia camerelor;
 • numarul de ferestre si usi;
 • aspectul exterior;
 • numarul cosurilor de fum;
 • chiria prezumata s.a.

Aceasta evaluare prezinta avantajul ca este simpla si putin costisitoare, dar conduce la o impunere aproximativa, ceea ce se rasfrânge negativ asupra echitatii fiscale.

Evaluarea forfetara presupune atribuirea unei valori obiectului impozabil de catre organele fiscale, cu acordul subiectului impozabil, fara a se avea pretentia de exactitate.

Evaluarea administrativa se realizeaza pe baza datelor pe care organele fiscale le au la dispozitie. Valoarea materiei impozabile stabilita de catre fisc este comunicata subiectului impozitului, iar daca acesta nu este de acord cu evaluarea facuta, are dreptul sa o conteste prezentând argumentele necesare.

        Metoda evaluării directe cunoaşte la rândul ei două variante de realizare:

 • evaluarea pe baza declaratiei unei terte persoane,
 • evaluarea pe baza declaratiei contribuabilului (platitorului).

Evaluarea pe baza declaratiei unei terte persoane se efectueaza atunci când marimea obiectului impozabil este cunoscuta de o alta persoana decât subiectul impozitului, iar aceasta persoana este obligata prin lege sa depuna la organele fiscale o declaraţie în acest scop. Desi aplicabilitatea sa este limitata, ea prezinta avantajul eliminarii, intr-o anumita masura, a posibilitatii sustragerii de la impunere a unei parti din materia impozabila, deoarece terta persoana care declara venitul impozabil nu este interesata sa-l subevalueze.


Evaluarea pe baza declaratiei contribuabilului (platitorului) se realizeaza cu participarea directa a subiectului impozitului, care este obligat sa tina evidenta veniturilor si cheltuielilor ocazionate de activitatea pe care o desfasoara, sa intocmeasca un bilant fiscal si sa prezinte, organelor fiscale, o declaratie specifica, din care sa rezulte veniturile sau averea aflate sub incidenta fiscalitatii. Pe baza declaratiei primite, organele fiscale determina marimea materiei impozabile, uzând de prezumtia sinceritatii contribuabililor.

Desi are cea mai larga aplicabilitate, aceasta modalitate de realizare a evaluarii marimii materiei impozabile prezinta dezavantajul ca face posibila sustragerea de la impunere a unei parti din materia impozabila datorita intocmirii unor declaratii nesincere.

 1. Determinarea cuantumului impozitului presupune stabilirea:
 • persoanei care efectueaza calculul (contribuabilul de drept sau organul fiscal);
 • cota de impunere;
 • reducerile si majorarile acordate;
 • procedeul de calcul.

        Pentru a determina cuantumul prelevarii fiscale este necesara optiunea intre recurgerea la cote cu tarife specifice (fixe) sau la cote procentuale. Cu câteva exceptii, cotele de impunere, actuale, sunt sub forma procentuala si reprezinta o forma de manifestare a personalizarii impozitului. Fiecarui impozit ii sunt specifice nivelul si numarul cotelor de impunere. In practica fiscala se poate utiliza fie o cota de impunere generala, fie o cota standard si un anumit numar de cote inferioare sau superioare acesteia, fie o cota aditionala fata de cota standard, in functie de anumite obiective ale politicii fiscale.
        De asemenea, este necesara precizarea procedeului de calcul, alegându-se intre procedeul impunerii proportionale, a progresivitatii simple sau a progresivităţii compuse.

        Conform procedeului de calcul ales, in urma aplicarii cotei asupra bazei de impozitare se obtine cuantumul prelevarii fiscale. In cazul anumitor impozite directe se pot opera fie reduceri, fie majorari. Dupa aplicarea acestor reduceri sau majorari legale, se determina cuantumul final al prelevarii fiscale datorate.

3.Perceperea impozitelor reprezinta ultima operatiune din cadrul asezarii impozitelor.
Dupa determinarea marimii impozitului, organele fiscale trebuie sa aduca la cunostinta contribuabililor atât cuantumul impozitului datorat statului, cât si termenele de plata a acestuia si ulterior se trece la incasarea lui.

In timp, s-au utilizat mai multe metode de percepere a impozitelor, cum sunt:

 • strângerea acestora de catre unul din contribuabilii fiecarei localitati;
 • incasarea impozitelor prin intermediul unor concesiuni;
 • perceperea impozitelor printr-un aparat specializat al statului cunoscut sub denumirea de fisc sau de aparat fiscal.

In prezent, s-a generalizat metoda incasarii impozitelor printr-un aparat fiscal propriu, folosindu-se urmatoarele modalitati:

 • direct de catre organele fiscale de la platitori;
 • prin stopajul la sursa;
 • prin aplicarea de timbre fiscale.
 1. a) Incasarea impozitelor de catre organele fiscale direct de la platitori se realizeaza prin:
 • prezentarea contribuabilului la sediul organelor fiscale si achitarea impozitului datorat din proprie initiativa (aceste impozite se numesc portabile);
 • deplasarea incasatorilor la domiciliul platitorilor si incasarea impozitelor datorate (aceste impozite se numesc cherabile).
 1. b) Stopajul la sursa consta in retinerea si varsarea impozitului datorat statului de catre o terta persoana.
 2. c) Perceperea prin aplicarea de timbre fiscale se practica in cazul taxelor datorate statului pentru actiunile in justitie si, de asemenea, pentru taxele privind actele, certificatele si diferitele documente elaborate de notariatele si de organele administratiei de stat.