Pin It

In decursul timpului, impozitele directe au evoluat o data cu dezvoltarea economiei, ele stabilindu-se pe diferite obiecte materiale, genuri de activitati, pe venituri sau pe averi. Fiind individualizate, impozitele directe constituie cea mai veche forma de impunere. Desi s-au practicat si in orânduirile precapitaliste, o diversificare si extindere mai mari au cunoscut abia in capitalism. In primele decenii ale secolului al XX-lea, impozitele asezate pe obiecte, materiale si genuri de activitati (adica impozitele de tip real) au fost inlocuite treptat cu impozitele stabilite pe diferite venituri (salarii, profit, renta) sau pe avere (mobiliara sau imobiliara), adica cu impozite de tip personal.

        Incepând cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, datorita cresterii continue a cheltuielilor publice, sporul de venituri realizat de stat prin introducerea impozitelor personale nu a fost suficient pentru acoperirea acestora, astfel incât s-a recurs si la impunerea indirecta. Deoarece impozitele directe sunt nominative, reglementate in functie de marirea venitului sau a averii si au termene de plata stabilite si cunoscute in anticipatie, ele sunt preferabile fata de impozitele indirecte.

        Impozitele directe prezinta urmatoarele avantaje:

  • constituie venituri sigure pentru stat, cunoscute din timp si pe care se poate baza la anumite intervale de timp;
  • indeplinesc obiective de justitiei fiscala, deoarece sunt exonerate veniturile necesare minimului de existenta;
  • se calculeaza si se percep relativ usor.

Impozitele directe prezinta si urmatoarele dezavantaje:

  • nu sunt agreabile platitorilor;
  • se apreciaza ca nu sunt productive, deoarece conducerile statelor nu ar avea interes sa devina nepopulare, prin cresterea acestor impozite;
  • pot genera abuzuri in ce priveste asezarea si incasarea impozitelor.

Impozitele directe pot fi reale si personale.