Pin It

        Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, autoritatile administratiei publice locale sunt organizate si functioneaza pe baza principiilor eligibilitatii si autonomiei locale, principii prevazute, de altfel, si de Constitutia României.
        In virtutea acestor principii, locul si rolul administratiei publice, in sistemul statului de drept, au inregistrat modificari profunde, asigurându-se consiliilor locale si judetene, o larga competenta si responsabilitate in rezolvarea problemelor de interes local. Astfel, consiliile locale si judetene trebuie:

 • sa organizeze si să execute lucrarile edilitare si de gospodarie comunala;
 • sa dezvolte reteaua de invatamânt, sanatate, cultura si arta;
 • sa creasca gradul de urbanizare a oraselor si municipiilor etc.

Aceste obiective nu pot fi indeplinite de catre consiliile locale si judetene in lipsa unor fonduri banesti care sa fie gestionate de aceste autoritati publice locale.
De aceea în Constitutia noastră se prevede constituirea bugetelor locale aflate la dispozitia consiliilor locale si judetene si a caror sursa de constituire reprezentând-o si impozitele si taxele locale.

Impozitele si taxele locale sunt reglementate prin lege si detin locul principal in cadrul veniturilor bugetelor locale. Totodata, Constitutia permite consiliilor locale si judetene sa instituie si alte taxe, in afara celor reglementate prin lege, pentru serviciile publice nou create pe raza lor teritoriala, in scopul satisfacerii unor nevoi ale locuitorilor. Aceste taxe speciale se gestioneaza in regim extrabugetar, de catre consiliile locale, iar disponibilitatile ramase la sfârsitul anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Domeniile in care pot fi instituite taxe speciale sunt delimitate strict prin lege.
Impozitele si taxele locale reprezinta venituri ale bugetelor locale si sunt destinate finantarii cheltuielilor acestor bugete. Ele provin atât de la persoane fizice cât şi de la persoane juridice. Desi exista un numar apreciabil de impozite si taxe locale, totusi cuantumul lor se situeaza permanent sub necesarul de resurse financiare ale bugetelor locale. De aceea, in scopul echilibrarii lor, bugetelor locale li se transfera fonduri si sume defalcate din impozitul pe salarii si din impozitul pe venit mobilizate la bugetul de stat.

        Impozitele, taxele si celelalte venituri ale bugetelor locale, precum si actele normative care le reglementeaza, sunt prevazute in anexa 1 a Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, în Legea 27/1994 privind impozitele şi taxele locale – până la 31.12.2002, începând cu anul 2003 în OG nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, OG nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale si in legile bugetare anuale şi începând cu anul 2004 în Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.


Principalele impozite şi taxe locale sunt:

 • impozitul pe clădiri
 • impozitul pe teren
 • taxa asupra terenurilor proprietate de stat folosite în alte scopuri decât pentru agricultură şi silvicultură
 • taxa asupra mijloacelor de transport
 • taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
 • taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
 • impozitul pe spectacole
 • taxa hotelieră
 • alte taxe locale