Pin It

        Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţa regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca impozitul pe teren. Codul fiscal nu mai prevede instituirea taxei pe teren ca venit al bugetului local, începând cu anul 2004, urmând ca pentru terenul respectiv să se încheie între primăria pe raza căreia se află terenul şi persoana fizică sau juridică în folosinţă căreia se află să se încheie contracte de concesiune sau superficie.