Pin It

La formarea veniturilor bugetelor locale contribuie si taxa asupra mijloacelor de transport.   In calitate de platitori ai acestei taxe apar contribuabilii, persoane fizice si juridice, care au in proprietate mijloace de transport cu tractiune mecanica. Taxa se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a mijloacelor de transport, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune, diferenţiat pe categorii de mijloace auto (autoturisme, autobuze, autoutilitare până la 12 tone)  Pentru mijloacele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum şi pentru combinaţiile acestora (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), taxa se stabileşte în funcţie de masa totală maximă autorizată, de numărul de axe şi pe feluri de suspensie (pneumatică sau mecanică).

Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport având masa maximă autorizată peste 12 tone se utilizează exclusiv pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 60% la bugetul local şi respectiv, de 40% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 60% la bugetele sectoarele şi respectiv de 40% la bugetul municipiului Bucureşti.

Pentru autovehiculele lente, taxa se stabileşte în sumă fixă anuală, având scadenţa la 31.01 a fiecărui an.

Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora exprimată în tone.

Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor, semiremorcilor si rulotelor, numărul axelor şi masa totală maximă autorizată avute în vedere la calcularea taxei se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii.
Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepând cu data de intâi a lunii următoare lunii in care au fost dobândite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele organelor de politie sau ale capitaniilor porturilor, dupa caz, taxa se da la scadere incepând cu data de intâi a lunii următoare lunii in care a aparut una dintre aceste situatii. De asemenea, taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale in raza carora contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere depuse la termenele legale stabilite.

Proprietarii mijloacelor de transport supuse taxei, care isi schimba domiciliul, sunt obligati sa declare, in termen de 30 de zile, la organul fiscal de la vechiul domiciliu data mutarii si noua adresa, in scopul inregistrarii debitului la organul fiscal de care apartine noul domiciliu.

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul contractelor de leasing, taxa se datorează de către proprietar.


Scutirile de la plata taxei asupra mijloacelor de transport:

- autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora.

  • navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei şi Insula Balta Ialomiţei;
  • institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun, din interiorul localitatilor si din afara acestora (numai daca se pastreaza tarifele stabilite in conditiile transportului in comun).