Pin It

        Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 4,5% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. Taxa se plateste la bugetul local, in a carui raza se realizeaza serviciul, de catre cel care efectueaza publicitatea si reclama, pâna la data de 10 a lunii urmatoare, pe toata durata desfasurarii contractului, incepând cu luna in care a devenit exigibila (adica incepând cu data intrarii in vigoare a contractului de prestare a serviciului de publicitate si reclama).

Contribuabilii, persoane fizice si juridice care utilizeaza mijloace de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace de publicitate sunt obligati sa plateasca taxa pentru folosirea acestora, care se calculează în lei/mp/an sau fracţiune de mp, între limitele prevăzute de lege.

 Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în sumă fixă se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute de codul fiscal.

Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.