Pin It

Pentru şederea in municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice in vârsta de peste 18 ani.  Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere. Aceasta taxa se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea in momentul luarii in evidenţă a persoanelor respective. Sumele se varsa de catre persoanele juridice la bugetul consiliului local in primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.