Pin It

        Impozitul pe profitul regiilor autonome de importanta locala şi pe cel datorat de societăţile comerciale în care consiliile locale sau judeţene sunt acţionari majoritari constituie venituri ale bugetelor locale respective. Continutul economic, modul de asezare si de incasare a acestui impozit sunt identice cu cele ale impozitului pe profit platit de companiile de importanta nationala si care au fost prezentate intr-un capitol anterior.
Platitorii acestui impozit sunt regiile publice autonome şi societăţile comerciale care-si desfasoara activitatea in domenii cum sunt: transportul urban in comun de calatori, salubritatea, alimentarea cu apa potabila, alimentarea cu energie termica, amenajarea si intretinerea parcurilor etc.