Pin It

Teoria clasică defineşte patru surse de venituri municipale/locale:

 1. Impozitele şi taxele
 2. Venituri nefiscale
 3. Granturi
 1. Împrumuturi şi credite.

 

Tabelul 1 ilustrează cota-parte a fiecărei surse de finanţare în veniturile totale pentru administraţiile locale ale ţărilor europene. Remarcabil este faptul că pentru majoritatea ţărilor europene principala sursă de finanţare a bugetelor locale sunt transferurile, care deţin în mediu peste 50% din veniturile totale.

 

Tabelul 1 Sursele de finanţare ale administraţiilor locale (%)

Ţara

Impozite, excluzând taxele locale

Servicii locale contra plată

Transferuri

Împrumuturi

Altele

Albania

2,5

3

94

0

0,5

Austria

15

19

35

8

23

Belgia

32

5

40

13

10

Bulgaria

1

10

78

2

9

Cipru

25

33

30

12

0

Republica Cehă

16

12

45

11

16

Denemarca

51

22

24

2

1

Estonia

0,1

0,9

91

2

6

Finlanda

34

11

31

3

21

Franţa

36

2

26

10

26

Germania

19

16

45

9

11

Grecia

2

22

58

6

12

Ungaria

4

8

66

4

18

Islanda

12

16

53

5

14

Irlanda

18

10

57

2

13

Italia

18

11

38

9

24

Letonia

6

1

68

0

25

Luxemburg

31

29

37

3

0

Malta

0

0

98

0

2

Olanda

5

13

60

19

3

Norvegia

42

16

33

7

2

Polonia

21

7

60

0

12

Portugalia

20

19

38

6

17

România

5

16

79

0

0

San Marino

0

0

31

69

0

Slovacia

10

9

39

5

37

Slovenia

5

9

67

1

18

Spania

31

16

37

10

6

Suedia

61

8

19

1

11

Elveţia

46

24

18

3

9

Turcia

7

1

56

0

36

Marea Britanie

11

6

77

0

6

      Sursa: Raportul Comitetului Principal pentru Autorităţile Regionale şi Locale despre finanţele locale în Europa

 

In Republica Moldova autorităţile publice locale îşi formează bugetele din 4 surse principale de venituri:

 • veniturile proprii
 • încasări de mijloace speciale
 • defalcările de la veniturile generale de stat
 • transferurile de stat.

 

 

 

Schema 2 Structura veniturilor bugetelor locale

Veniturile bugetelor locale

 

Veniturile proprii sunt veniturile care rămân în proporţie de 100% în bugetul municipal şi se constituie din:

 • încasările directe şi integrale din impozitele şi taxele stabilite de legislaţie
 • taxele locale stabilite de către consiliile municipale.

 

Din cauza centralizării puternice a resurselor financiare la nivelul bugetului de stat, bugetele oraşelor şi municipiilor sunt destul de restrânse în baza fiscală din contul veniturilor proprii.

 

Boxa 3 Veniturile proprii ale administraţiilor locale

Veniturile proprii

Încasări directe şi integrale

Taxe locale

impozitul pe venitul persoanelor fizice

taxa pentru amenajarea teritoriului

impozitul pe bunurile imobiliare

taxa de piaţă

impozitul pentru folosirea resurselor naturale

taxa hotelieră

impozitele şi taxele locale aplicate de către consiliul municipal

taxa pentru amplasarea publicităţii (reclamei)

impozitul privat

taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale

taxa pentru eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor

taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii

taxa pentru patenta de întreprinzător

taxa pentru parcarea autovehiculelor

taxa de stat pentru examinarea cauzelor în instanţele judecătoreşti

taxa balneară

încasările din vânzarea bunurilor confiscate

taxa de la posesorii de câini

amenzile aplicate de colaboratorii poliţiei municipale

taxa pentru dreptul de a efectua filmări cinematografice şi televizate

veniturile din operaţiile cu capital

taxa pentru trecerea frontierei de stat

veniturile din vânzarea apartamentelor (caselor) către cetăţeni

taxa pentru dreptul de a vinde în zona vamală

veniturile din vânzarea terenurilor

taxa pentru dreptul de a presta servicii de transportare a călătorilor

 

Spre deosebire de Republica Moldova, în majoritatea ţărilor europene sunt utilizate doar câteva impozite şi taxe locale, deşi unul din ele este, de obicei, mai important. Marea Britanie, unde este utilizat un singur impozit, cel imobiliar (chiar dacă nu în forma clasică), reprezintă o excepţie.

 

Mijloacele speciale sunt încasările de la prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, efectuate de instituţiile publice, finanţate de la bugetul municipal. Aceste mijloace speciale se acumulează pe un cont aparte al instituţiei publice, care a efectuat prestări de servicii şi executări de lucrări. Cheltuirea lor însă are loc prin decizia Consiliului local. Aceste mijloace speciale sînt o sursă suplimentară de formare a bugetului şi nu intră în calculul bazei fiscale. Faptul că resursele financiare acumulate din plata taxelor locale puse în aplicare de Consiliile locale şi resursele încasate de la prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor nu se iau în calculul bazei fiscale dă posibilitate tuturor bugetelor să primească transferuri de nivelare, de echilibrare a cheltuielilor cu veniturile.

 

Oraşele şi municipiile sunt cointeresate ca marea parte a veniturilor proprii să se formeze din sursele teritoriale. De facto, pentru diferite municipalităţi cota aceasta reprezintă 10-40% din veniturile totale. Reglarea relaţiilor interbugetare nu întotdeauna avantajează municipalităţile, unele fiind în rol de donator, altele ca beneficiar. De exemplu, in municipiul Chişinău se acumulează peste 60% din veniturile totale, iar bugetul de cheltuieli constituie mai puţin din 20% din cele acumulate în teritoriu.

 

Defalcările de la veniturile generale de stat sînt o sursă financiară garantată. Ele se efectuează conform normativelor procentuale stabilite prin legea bugetară anuală şi reprezintă defalcările de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, a persoanelor juridice şi T.V.A. colectate în teritoriul respectiv.

 

Transferurile de la bugetul de stat joacă un rol foarte important în finanţarea bugetelor locale. Transferurile acordate unităţilor administrativ-teritoriale servesc drept sursă de nivelare financiară a bugetelor fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Se deosebesc următoarele categoriile de transferuri:

 • transferuri, din contul fondului de susţinere financiară a teritoriului, pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale teritoriilor
 • transferuri cu destinaţie specială
 • transferuri pentru finanţarea exercitării funcţiilor delegate de către Guvern sau în alte scopuri speciale - majorarea salariilor în sfera socială şi pierderea de venituri ca urmare în modificarea impozitelor şi taxelor.