Pin It

Liderismul comunitar e/e capabil sa identifice prob-le de interes comunitar si sa condenseze in maniera consensuala efortul colectival comunitatii p/t solutionarea lor. Astfel, in aceasta ipostaza se poate produce in I rind primarul ales de electorii comunitatii, daca acesta are vocatia respective si nu doar se complace in postura de conducator. S/t si cazurile cind un lider comunitar devine si ea o persoana recunoscuta de locuitorii comunitatii date. Acesta poate fi directorul scolii sau bibliotecarul, un medic sau un invatator. Recunoasterea lui sociala se realizeaza in/si de comunitate. Principalul indicator in identificarea liderului comunitar il constituie puterea lui de a convinge. Convingerea e/e cheia catre resursele de solidaritate a comunitatii. Greseste acel c/e crede ca oamenii ii vor sprijini o idée doar in virtutea functiei pe c/e o detine. Orict de popular ar fi liderul t/e de fiecare data cind lanseaza o propunere sa cistige increderea comunitatii, consimtamintul si contributia ei.

Participarea comunitatii in depasirea unei situatii de criza sau solutionarea unei propuneri nu se produce de la sine, ci t/e stimulata si incurajata, aceasta misiune aproape in totalitate sio asigura liderul comunitar.

In calitate de mobilizator liderul comunitar t/e sa respecte urmatoarele conditii:

* sa se cunoasca pe sine insusi- autoevaluarea propriilor calitati si a cunostintelor p/t a putea dezvolta activitatile de mobilizare comunitara.

* Sa constientizeze unde e/e si incotro va merge- stabilirea scopurilor si a obiectivelor

* Sa dezvolte abilitati de c/e are nevoie- abilitati tehnice: planificare, observare, analiza si scrierea. Trasaturi personale: onestitatea, entuziasmul, pozitivismul, toleranta, flexibilitatea, creativitatea, intelegerea, motivatia. P/t a promova o idée in sinul comunitatii liderul t/e sa vorbeasca in public, nu ca un politician, san u citeasca ca un professor, ci sa foloseasca empatia in relatia cu participantii. In cadrul intilnirilor publice va aplica breinstorningul. Breinstrorningul nu e/e o dezbatere si nici o critica ci o modalitate eficienta de a colecta sugestiile, solutiile. Liderul nu t/e sa spuna membrilor comunitatii ce cred ei ca t/e de facut. Ei insisi t/e sa descopere solutiile p/t prob-le cu c/e se confrunta.

* Sa se instruiasca- liderul comunt e/e un animator social ce t/e sa posede cunostinte despre principiile si tehnologiile animarii sociale. El t/e sa insusiasca mai multe modalitati in c/e comunitatea poate fi stimulate in dorinta de coeziune, de a adopta propriile decizii, planurile de actiune, de a identifica si a furniza propriile resurse p/t actiunea comunitara. Activitatea de dezv comunitara necesita abilitati din diverse domenii. Cele mai importante p/t un lider fiind:

Abilitati p/t relatiile cu publicul- aceasta se refera la respectarea unui principiu de mediatizare a actiunilor comunitare. Uneori cel mai important factor in continuarea proiectelor de dezvoltare comunitara e/e informarea opiniei publice referitor la activitatile implimentate deja.

Abilitati de finantare- aceasta presupune elaborarea argumentata a cererilor de finantare.

* sa actioneze- liderul comuit t/e sa fie pregatit sa organizeze intilniri publice cu toti membrii comunit. T/e sa depisteze pers-le interesate in participarea la intilniri cit si pe cele c/e prefera sa nu o faca. Ex. Barbatii vor sa vie, femeile nu. Cind vb despre prob comunit t/e sai convinga ca rezolvarea acestora va fi in avantajul lor. Sa le arate sis a le explica ca prob respective pot fi solutionate doar cu participarea lor nemijlocita, in baza resurselor pe c/e s/t disponibili sa le aloce. Ei t/e sa identifice si sa furnizeze propriile resurse, iar liderul sa-I asiste in utilizarea lor.

* Plan de actiune comunitara- t/e de inaintat urmatoarele intrebari: ce t/e de facut?; de ce resurse dispunem, ce asteptam, ce vom folosi p/t a obtine obiectivul trasat. Un plan de actiune poate fi elaborate pe durata de 1-5 ani, ori pe o alta perioada in funcrie de complexitatea sarcinii ce urmeaza a fi solutionata. Liderul t/e sa motiveze clar cererile d/t comunitatea, cum va arata ea dupa implimentarea proiectului, cum va fi efectuat. Planul de actiune t/e sintetizat de consiliul local, sa se bazaze pe un feet-back din parte comunitatii.

In efortul de a mobilize comunitatea spre atingerea obiectivului trasat liderul comunitar va indepli multiple misiuni:

- furnizarea de informatii corecte tuturor membrilor comunit p/t a spori increderea in potential comunitar

- organizarea si furnizarea de resurse umane si materiale necesare p/t actiunea comunitara

- stimularea membrilor comunitatii sa participle in dezvoltarea propriei comunitati prin actiunile agreate de comunitate

- angajarea in activitati c/e promoveaza eficienta, capacitatea si puterea comunitatii

- verificarea corectitudinii colectarii, interpretarii si difuzarii informatiei de interes comunitar, eliminarea informatiei incorecte in special a celor c/e discurajeaza asteptarile sau pot provoca neincrederea

- incurajarea membrilor comunit in a pune in aplicare propriu potential in dezv comunitara

- supravegherea gradului de intelegere de catre membrii comunit a deciziilor adoptate

-  antrenarea diferitelor categorii de membri ai comunit in actul decisional, in special a femeilor, tinerilor, pers cu dizabilitati, minoritatilor entice, pers-lor bolnave.

- Antrenarea diferitelor categorii in promovarea si analiza unitatii comunitatii in a stabili scopuri, obiective si actiuni, elimenarea prejudecatilor, rasismului, privilegiilor de grup, clasa sociala.

Liderul comunitar onorindu-si misiunile cei revin desfasoara un set de activitati axate pe :

  • organizarea grupurilor de initiative din comunitate
  • validarea ideii de dezvoltare a localitatii in rindul majoritatii membrilor comunitatii
  • asigurarea suportului logistic p/t actiunile comunitare
  • mg si administrarea proiectelor comunitare
  • conlucrarea cu APL p/t a organiza comunitatea
  • elaborarea, adoptarea si executarea deciziilor comunitare.