Pin It

Proiectele publice sunt instrumente de punere in practica a strategiei administratiei, a autoritatilor publice, folosind resurse investitionale pe o perioada limitata si intr-o stricta localizare la nivel national sau local. Expresia concreta a procesului de realizare/transpunere in practica a proiectelor de investitii publice si a rezultatele lor este cunoscuta in practica investitionala sub denumirea de lucrari publice.

Suportul financiar al realizarii proiectelor publice are denumirea generica de investitii publice, ce pot fi definite astfel "consum/cheltuieli de resurse investitionale cu scopul crearii cadrului normal de desfasurare a serviciilor destinate membrilor unei colectivitatii teritoriale".

Trasatura specifica de baza a investitiilor publice, vis â vis de cele din sectorul privat, consta in faptul ca: atributiile si competentele actorilor programelor de investitii, la nivel de administratie publica centrala sau locala, se stabilesc prin Legea Finantelor Publice; de aceea, Guvernul, Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii de credite au sarcini specifice in gestiunea bugetului. Ordonatorii principali de credite (conducatorii autoritatilor publice, ai organelor de specialitate ale administratiei

publice centrale precum si cei ai unor institutii publice autonome au competente de aprobare a

proiectelor de investitii, bine definite intre anumite limite valorice (18-130 mild lei) si de monitorizare a acestor programe, pentru care vor transmite rapoarte de monitorizare periodice la Ministerul

Finantelor Publice.

Proiectele de investitii publice (PIP) constituie apanajul autoritatilor publice locale sau centrale si se initiaza cu scopul de a satisface nevoile sociale de echipare si/sau amenajare teritoriala

sau de dotare edilitara a localitatilor.

Spre deosebire de investitiile facute in sectorul privat, proiectele de investitii in sectorul public

au urmatoarele trasaturi particulare:

1) Evaluarea fiecarui "PIP" trebuie facuta in contextul general al conceptiei de amenajare teritoriala si/sau modernizare a serviciilor publice la nivel national sau local. Strategia de amenajare si

dezvoltare a comunitatilor teritoriale este de regula un program integrat al autoritatilor publice,

cunoscut sub forma de schita de dezvoltare si amenajare urbana (SDAU) sau plan de urbanism general

(PUG). Orice "PIP" trebuie sa fie o forma de manifestare concreta a strategiei oricarei primarii in competitia concurentiala urbana in care se afla localitatile. In esenta, analiza concurentiala trebuie sa se inscrie pe trei axe:

analiza in termeni de competitie, respectiv identificarea concurentilor si a domeniilor de rivalitate;

analiza in termeni de competitivitate, respectiv evaluarea avantajelor si a slabiciunilor in fata provocarilor de mediu;

analiza in termeni de pozitionare, care permite delimitarea caracteristicilor distinctive ce vor trebui promovate prioritar in cadrul proiectelor orasului.

2) Spre deosebire de proiectele din sectorul privat, PIP evolueaza intr-un sector relational deschis si mult mai complex, care implica o structura de conceptie tridimensionala pe trei paliere: proiect ca ambitie globala cu orientare predominant economica - proiectul orasului "stricto sensu",

proiect de amenajare a spatiului sub definirea de proiect urban si concretizare a proiectului urban in

sarcini prioritare ale edililor localitatii, sub forma de proiecte de servicii publice.

3) La fundamentarea socio-economica a PIP se vor avea in vedere nu numai efectele lor directe si imediate, ci si efectele propagate si de perspectiva care se manifesta mai mult sau mai putin difuz in viata colectivitatii, la nivelul individului sau colectivitatii, prin modificarea nivelului de instruire/scolarizare, stare de sanatate, confort, venituri, rata a somajului etc. Se va pune deci accent pe

rezultatele analizei economice, bazate pe studii de impact socio-economic si de mediu asupra

colectivitatii. Astfel de efecte sunt insa mai greu de identificat si de cuantificat numeric.

4) Analiza si sistemul de criterii ce stau la baza finalităţii evaluării unui proiect PIP au caracter aparte, fiind necesara personalizarea lor la nivel de proiect sau colectivitate, avand in vedere diversitatea geografica si de domenii de interes public, de la proiecte complexe cu caracter industrial (centrale termo-electrice, instalatii de tratare a deseurilor, sisteme de transport etc.), la proiecte cu caracter cultural, educational, de sanatate etc. Tocmai considerand diversitatea gamei de servicii

publice existente la nivel de colectivitate teritoriala, specialistii sustin ca, pentru a realiza o analiza

logica si completa, este necesara elaborarea unei conceptii metodologice unitare de evaluare, dar care

sa permita particularizari pe domenii importante de lucrari publice.

Avand in vedere campul de aplicatie al serviciilor publice la nivelul colectivitatilor umane, putem face urmatoarea grupare a proiectelor de investitii publice:

proiecte cu caracter industrial - de mare complexitate tehnica si tehnologica (centrale electrice si termoelectrice, statii de tratare si distributie a apei potabile, instalatii de tratare si prelucrare a deseurilor etc.)

proiecte de infrastructura in transporturi si comunicatii, urbana sau interurbana (metrou, strazi, autostrazi, statii de sosire-plecare - gari, aerogari, autogari - sisteme de transport urban, magistrale de telecomunicatii, transport energie etc.)

amenajari urbane, instalatii cu caracter edilitar, servicii publice proiecte in domeniul apararii si sigurantei

proiecte de investitii cu caracter cultural, administrativ, de invatamant, cult, sanatate, sportiv, petrecerea a timpului liber etc.

 

5) Specificul si diversitatea domeniilor de servicii publice, modul cum se manifesta in viata

colectivitatii, ne permit sa realizam o structurare a PIP dupa modul in care isi finanteaza costurile de investitii si operare:

Proiecte care se autofinanteaza integral, adica efortul investitional este recuperat integral pe durata ciclului de viata al acestora, iar exploatarea lor se face pe baza principiilor de

autonomie gestionara. Este cazul proiectelor pentru servicii de comert, hoteliere, prestari de servicii casnice pentru populatie, instalatiilor de infrastructura pentru utilitati: apa, combustibili, electricitate, termoficare, comunicatii (radio, telefonie, televiziune), comert,

industria hoteliera, prestari servicii;

Proiecte de investitii care, desi pe durata lor de viata obtin anumite venituri, ele trebuie

sustinute financiar, deoarece aceste venituri nu acopera integral costurile (de investitii si

de exploatare). Este cazul unor obiective cu caracter sportiv, de cultura (sali de expozitii, teatre, cinematografe) sau constructii avand caracter administrativ.

 

Proiecte care prin natura domeniului si/sau destinatiei nu genereaza venituri prin exploatarea lor. Este cazul majoritatii obiectivelor de invatamant, sanatate, ordine si siguranta nationala, de protectie sociala a unor categorii defavorizate s.a.

In cazul proiectelor din categoria a doua si mai ales a treia, analiza eficientei economice trece pe planul secund in raport cu evaluarea pe baza de criterii sociale si de mediu; exista si opinii care

sustin ca aceasta poate sa lipseasca. Consideram ca excluderea criteriilor economice este o viziune simplista asupra conceptiei metodologice de evaluare a PIP. Un sistem de criterii complet si complex, pe baza caruia se construieste conceptia metodologica de evaluare, nu trebuie sa fie lipsit de componenta economica. Numai ca indicatorii - criteriu luati in considerare pot fi altii in cazul proiectelor care produc venituri insuficiente sau nule si, in loc de criterii de profitabilitate, se pot avea

in vedere criterii de costuri s.a.

6) Proiectele de investitii publice se deosebesc de cele din sectorul comercial si dupa sursele

de finantare, care pot fi:

  • alocatii bugetare de la bugetul central sau de la bugetele locale;
  • disponibilitati din fondurile de dezvoltare ale agentilor economici prestatori de servicii:

regii autonome, societati comerciale locale;

  • alte fonduri disponibile la nivelul colectivitatilor locale, organizatiilor filantropice sau umanitare autohtone sau straine;
  • sponsorizari de la persoane publice sau fizice autohtone sau straine;
  • imprumuturi pe piata financiara interna sau externa;

fo-nduri accesate prin proiecte agreate in programele de preaderare ale Uniunii Europene si

in alte programe speciale tip USAID sau Banca Mondiala.

Aceasta structurare este importanta deoarece la elaborarea studiilor de fezabilitate trebuie sa se tina seama de exigentele specifice fiecarui tip de finantare.

7) Daca la evaluarea proiectelor comerciale din sectorul privat obiectivul fundamental, la care

se raporteaza existenta si succesul lor, este "profitul", in cazul proiectelor publice ne vom afla in fata unor obiective multiple de ordin economic, social, ecologic etc. dar si a unei diversitati culturale. Aceasta specificitate necesita ca, intr-o faza preliminara a evaluarii, specialistii sa stabileasca tintele strategice care fundamenteaza sistemul de obiective. In cadrul acestui sistem se defineste obiectivul principal unic ce trebuie atins si subobiectivele, structurate pe o anumita scala a importantei.

Astfel, putem avea un obiectiv general (la nivel de program), obiective intermediare si obiective specifice pe proiect. Obiectivul primordial al oricarui serviciu public poate fi considerat bunastarea sociala a oamenilor, dar ea presupune optimizarea simultana a mai multor variabile. Spre exemplificare, in schema urmatoare avem o aplicatie privind o posibila ierarhizare a obiectivelor unui proiect de reabilitare a unui sistem de alimentare cu apa a unei localitati.

8) Exceptand unele proiecte de servicii cu caracter industrial, proiectele din sectorul public au

un grad de complexitate tehnica redus si, implicit, solicita un efort investitional mai redus in raport cu

proiectele de investitii din sectorul privat de bunuri.

Orice proiect ce vizeaza un obiectiv industrial se caracterizeaza prin complexitate tehnica si,

implicit, investitie ridicata, din care cea mai mare parte este alocata pentru echipamente si instalatii tehnologice. Cercetarea pune la dispozitia intreprinzatorilor solutii alternative din punct de vedere tehnologic sau tehnic-constructiv, dintre care, pe baza concluziilor studiilor de fundamentare, se va alege solutia cea mai adecvata, ce corespunde conditiilor concrete din teren, precum si exigentelor actorilor implicati in proiect (actionari, finantatori etc). Profitul fiind obiectivul general pentru oricare

agent economic privat, analiza financiara (profitabilitatea comerciala) are rolul principal in studiile de fundamentare a deciziei de investitii.

In schimb, un proiect din domeniul educatiei, sanatatii, culturii etc. necesita un efort investitional mai scazut; accentul in fundamentarea sa se va pune pe rezolvarea problemelor de ordin

social, ambiental si de mediu. Evaluarea proiectului se va baza pe analiza economica, identificandu-se

si cuantificandu-se estimativ beneficiile economice la nivel de localitate, zona sau de economie

nationala, generate de cresterea nivelului de scolarizare, al calitatii asistentei medicale, al calitatii actului cultural etc.

Se nasc, in mod firesc, urmatoarele intrebari: pentru agentul economic din sectorul privat al productiei de bunuri, prezinta interes analiza economica a proiectului? Dar pentru un proiect public, este nevoie sa se realizeze o analiza financiara, chiar daca una mai redusa?

In primul rand, apreciem ca proiectele de investitii publice trebuie sa aiba cea mai solida si completa fundamentare, pentru ca este vorba de "banul public". Cetateanul contribuie la formarea fondurilor publice, suportand impozite, taxe etc., dar trebuie sa fie informat corect asupra modului de cheltuire, utilitatii si eficientei destinatiilor spre care se indreapta aceste fonduri. In acest context, apreciem ca nu este lipsit de importanta sa se faca si o analiza financiara asupra proiectelor de investitii in serviciile publice comerciale si noncomerciale. Acest tip de analiza este mai subtila, rafinând informaţia la nivel de actor, promotor sau beneficiar de proiect, permitandu-le sa cunoască preţul real platit pentru a rezolva o problema de amenajare teritoriala sau pentru a satisface o nevoie a oamenilor. Si, in al doilea rand, gradul ridicat de detaliere a informatiilor economice reduce riscul evaluarilor eronate, oferind managerilor o informatie mai completa despre proiect.

Referitor la pozitia agentului economic privat, suntem de parere ca el este suveran daca este vorba de capitalul sau. Dar, daca are pretentia de a beneficia de facilitati si oportunitati de natura fiscala, financiara, juridica etc. din partea autoritatilor publice, trebuie sa le considere investitii induse, pe care colectivitatea le face in proiectul sau si, ca atare, va trebui sa evidentieze eficienta si utilitatea acestuia pentru societate. Subliniem inca o data ca orice facilitate pe care autoritatea publica locala sau centrala o face agentului economic privat trebuie tratata ca o contributie implicita la realizarea si succesul afacerilor acestuia. Tot la fel trebuie privite si lucrarile publice de dotari edilitare si nfrastructura de care beneficiaza firmele private aflate in zona economica a localitatilor. De asemenea, acest aspect este relevant la proiectele care se fac pentru accederea la sursele de finantare ale diferitelor programe de preaderare initiate de Uniunea Europeana sau alte organisme financiare specializate, in care statul apare adesea ca garant sau cofinantator.

9) Sinergia* proiectelor de investitii publice este o realitate de multe ori ignorata, desi este un mecanism important care asigura realizarea obiectivelor propuse in cadrul programelor de amenajare si/sau dezvoltare teritoriala, initiate de autoritati sau de organisme internationale abilitate. De altfel sinergia, datorita efectelor sale multiplicatoare benefice, tinde sa devina disciplina de studiu, nu numai in domeniul aplicatiilor medicale, ci si la nivelul altor sisteme tehnico-economice, inclusiv in sectorul

public.

La nivelul colectivitatilor umane, efectul sinergetic al proiectelor/actiunilor publice poate fi definit ca "rezultatul conjugat al acestora, cu efecte superioare si chiar diferite fata de cele pe care le produc sau le-ar produce fiecare dintre acestea luate izolat".

De regula, cand vorbim de efectul sinergetic ne gandim la impacturile pozitive induse la nivel

de program sau zonal, conform principiului "bulgarele de zapada" si generate de atingerea unui "prag", a unei mase critice, in alocarea si repartizarea optima a resurselor. Pornind de la principiul ca orice proiect este concomitent "consumator de resurse si generator de efecte", chiar si intuitiv,

realizam ca, avand in vedere paleta larga de efecte obtinute, este posibila si obtinerea unei sinergii negative, adica efectele pot fi contrare dorintelor si nevoilor promotorilor si beneficiarilor proiectului.

Studierea efectelor sinergetice ale proiectelor de investitii publice este necesara, in primul rand

datorita efectelor, de cele mai multe ori benefice, obtinute la nivelul colectivitatilor umane, datorita modului specific de manifestare si, nu in ultimul rand, pentru a identifica acele impacturi negative

asupra mediului si care trebuie atenuate sau eliminate.

Cunoasterea specificitatii proiectelor din sectorul public este o conditie a calitatii procesului de fundamentare a oportunitatii, fezabilitatii si eficientei acestora. Metodologia de elaborare a documentelor de fundamentare (studii de oportunitate, de fezabilitate) trebuie sa aiba la baza o conceptie unitara, care sa tina cont de particularitatile sectorului public, dar si de cele ale domeniului de aplicatie a lucrarilor publice: energie, apa, amenajare urbana etc.

De asemenea, metodologia trebuie sa satisfaca si alte exigente ce privesc urmatoarele aspecte

caracteristice:

"asocierea mai multor organe, ţesuturi pentru indeplinirea acelorasi funcţiuni". Dictionar explicativ al limbii romane, pag. 865 condiţiile specifice sectorului public romanesc privind organizarea spaţiului, a localităţilor, cutume, elemente de istorie, cultura, peisaj etc.;

specificul fiecarui domeniu de aplicatie care determina diversitatea lucrarilor publice; compatibilitate cu legislatia romaneasca si cu exigentele institutiilor Uniunii Europene; compatibilitatea intre documentele de fundamentare care constituie fluxul informational al

procesului investitional;

satisfacerea celor trei functii ale studiului de fezabilitate:

evaluarea oportunitatii, utilitatii si acceptabilitatii economice si sociale,

evaluarea fezabilitatii tehnice si economico-sociale,

elaborarea strategiei de implementare si exploatare a proiectului.

Continutul studiilor de fezabilitate pentru proiectele publice respecta continutul cadru si metodologia generala de elaborare a acestor documente, astfel ca nu vor lipsi elementele de analiza a

mediului economic si social, a pietei serviciilor si a evolutiei acestora pe durata ciclului de viata

propriu fiecarui proiect. Institutiilor abilitate li se vor solicita studii-suport de amplasament, de mediu, de alocare si/sau optimizare a folosirii resurselor, precum si o temeinica analiza a fezabilitatii tehnice si financiare a proiectului. Si, nu in ultimul rand, se va fundamenta eficienta proiectului, in special prin prisma intereselor colectivitatii si a efectelor de impact in plan social, ecologic etc.