Pin It

Într-o instituţie şi nu numai, partenerii au un rol foarte important şi aceştia sunt de dorit pentru că ajută la perfecţionarea profesională,la respectul faţă de alte culturi şi faţă de alte tradiţii,  contribuie la folosirea corectă  şi eficientă a resurselor disponibile precum şi la cresterea competitivităţii.

            Partenerii sociali ai unei instituţii, dacă ar fi să luăm în considerare doar acele grupuri la care organizaţia se raportează în mod direct, într-o companie distingem urmatoarele categorii cointeresate:  

 • Acţionarii
 • Clienţii
 • Furnizorii
 • Distribuitorii
 • Angajaţii
 • Comunităţile locale

 

Lista aceasta poate fi extinsă la toate acele grupuri care pot afecta ori sunt afectate de activităţile unei companii:

                                  

 • Acţionarii şi investitorii
 • Parteneri de afaceri
 • Angajaţi
 • Agenţii guvernamentale
 • Mass-media
 • Sindicatele
 • Patronatele
 • ONG-urile
 • Comunităţile

 

 

Dacă, însă ne referim la legatura între administraţia publică şi partenerii sociali, cei mai importanţi dintre toţi cei enumeraţi mai sus, sunt:

 

 • Patronatele
 • Sindicatele
 • ONG-urile
 • Mass-media