Pin It

Administraţia publică, în orice societate, fie clasică, fie modernă, reprezintă un „instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice în scopul satisfacerii interesului general, prin acţiunea puterii publice”[1].

Administraţia publică poate fi definită ca ansamblul activităţilor autorităţilor administraţiei centrale, locale şi, după caz, structurilor subordonate acestora, prin care, în regim de putere publică, se aduc la îndeplinire legile sau, în limitele legii, se prestează serviciile publice.

Administraţia publică este considerată aparatul de gestiune al problemelor politice. Ea este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectelor definite de puterea politică. Totodată, administraţia publică constituie organizarea care se dă oricărui grup social evoluat, instrumentul de coeziune şi de coordonare indispensabilă, fără de care societatea se dezintegrează.         

 

[1] Cezar Corneliu, Manda – Controlul administrativ în spaţiul juridic european, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pag. 13