Pin It

Pentru realizarea atribuţiilor sale, prefectul este ajutat de către un subprefect, sau doi subprefecţi, în cazul municipiului Bucureşti şi un aparat propriu de specialitate[1],  împreună cu care îşi desfăşoară activitatea în sediul  prefecturii.

            Aceasta defineşte Instituţia Prefectului drept instituţia publică cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu, care se organizează şi funcţionează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, cu rolul de a îndeplini atribuţiile şi prerogativele conferite prefectului prin Constituţie, Legea administraţiei publice locale şi alte acte normative.

În exercitarea atribuţiilor prefectului, aparatul propriu de specialitate  elaborează, pe baza Programului de guvernare, programe şi strategii generale şi sectoriale de dezvoltare economico-socială a judeţului sau zonei, cu consultarea largă a autorităţilor publice locale şi a conducerilor serviciilor publice deconcentrate. Aparatul propriu de specialitate al prefectului este structurat în următoarele direcţii şi departamente :

  1. Direcţia pentru Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, incluzând departamentele de Dezvoltare Economica şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate;
  2. Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor şi de Contencios Administrativ, care cuprinde Compartimentul Juridic, Investiţii în gospodăria comunală şi Fondul Funciar;
  3. Serviciul financiar contabil, Resurse Umane şi Administrativ, incluzând Compartimentul financiar-contabil, Compartimentul resurse umane, Compartimentul administrativ şi Compartimentul bugete locale;
  4. Departamente adiacente prefectului: Cabinetul Prefectului, Compartimentul de Informare şi Relaţii publice, Corpul de control al Prefectului, Audit intern, Biroul pentru rromi;
  5. Comisia judeţeană consultativă şi Comisiile de specialitate.

 

[1] În temeiul  art. 107 şi 122 din Constituţie, al art. 141 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul României a adoptat în data de 28 octombrie 2004 Hotărârea nr.1844 privind aparatul de specialitate al prefectului.