Pin It

 Misiunea administraţiei publice este realizată prin intermediul unor metode administrative. Acestea sunt niste instrumente folosite de functionarii publici pentru a realiza sistemul de obiective ale instituţiei în care îsi desfăşoară activitatea. Metoda administrativă presupune un mod organizat de gîndire şi acţiune în vederea obţinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime.

În funcţie de obiectivele urmărite, metodele se pot grupa în 3 categorii: de executare; de organizare şi funcţionare; de cercetare.

Metodele de executare cuprind:

-metoda constrîngerii;

-metoda convingerii;

-metoda cointeresării

Metoda constrîngerii presupune executarea legii prin constrîngerea atît a populatiei cît şi a funcţionarilor publici. Este o metodă utilizată mai ales în statele totalitare unde o minoritate socială privilegiată domină asupra întregii societăţi, aceasta din urmă fiind asuprită şi lipsită de orice drept. Aceată metodă este utilizată şi în ţările democratice, atunci cînd se apelează la forţa coercitivă a statului în cazul încălcării  legii.

Metoda convingerii presupune executarea de buna voie a legii şi a actelor administrative deoarece statul garantează respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, contribuie la creşterea bunăstării materiale şi spirituale ale cetăţenilor, iar societatea este constientă că executînd legea acţionează în propriul lor interes.

Metoda cointeresării- acordarea de recompense materiale pentru realizări deosebite în propria activitate. Aceste stimulente amplifică gradul de cointeresare a funcţionarilor publici. Statele democratice oferă condiţii politice, juridice, economice şi sociale pentru ca membrii societăţii să aibă o conduita corespunzatoare şi în deplină concordanţă cu principiile statului de drept.

Metodele de organizare şi de funcţionare cuprind:

-organizarea ratională a activităţii administrative;

- metoda şedinţei;

- metoda conducerii eficiente;

- metoda valorificării experienţei în muncă;

- structurarea corespunzătoare a programului de lucru.

Metoda organizarii rationale a activitatii administrative presupune modul cum trebuie sa se desfasoare activitatile administrative pentru a servi realizarii obiectivelor managementului public. In cadrul acestei metode se elaboreaza uin plan de activitate orientat spre realizarea de obiective prtecum si realizarea misiunii administratiei publice. Aceste planuri de activitate sunt concepute atit pe ansamblul sistemului administrativ cit si pentru fiecare institutie aparte. Rolul acestor planuri este de a asigura o buna coordonare a activitatii in cadrul sistemului prin valorificarea permanenta a posibilitatilor de realizare a obiectivelor existente la nivelul fiecarei componente din sistemul administrativ.

Metoda sedintei- deoarece cea mai mare parte din deciziile administrative sunt luate in cadrul unor sedinte este necesar de a trece in revista si citeva relatari despre acestea.Sedinta reprezinta o reuniune a mai multor persoane din sistermul administrativ, pentru un interval de timp, in vederea solutionarii, in comun a unor probleme cu caracter decizional, informational, de analiza sau de cercetare. Este o modalitate de transmitere a unor informatii si de culegere a feed-back-ului de la un numar mare de componenti ai sistemului administrativ.Orice sedinta trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

 • Pregătirea- se stabileşte ordinea de zi; se formulează probleme înscrise la odinea de zi, acestea trebuie sa fie clare, astfel ca fiecare participant la şedinţă să le cunoască; se desemnează care sunt persoanele care urmează să întocmeasca materialele sau să pună la dispoziţia participanţilor anumite date şi informaţii; invitarea la şedinţă a persoanelor care sunt implicate nemijlocit în problemele date; stabilirea locului de desfăşurare a şedinţei trebuie să fie clară în funcţie de obiectivele şedinţei respective.
 • Deschiderea- respectarea orei de începere a şedinţei; formularea clară a obiectivelor; prezentarea ideilor în mod pozitiv; folosirea unui limbaj atractiv; limitarea introducerii la 1-2 minute.
 • Desfasurarea- menţionarea în cadrul şedinţei a ideilor noi de către cel care conduce şedinţa; soluţionarea cu tact a situaţiilor tensionate.
 • Finalizarea- limitarea duratei şedinţei la strictul necesar; completarea procesului-verbal.

Metoda conducerii eficiente consta intr-un ansamblu de modalitati orientate spre desfasurarea unor activitati eficiente de catre functionarii publici implicati in procesele de management si de exacutie din institutiile publice.Ei trebuie sa posede cunostinte in domeniul in care isi desfasoara efectiv activitatea, in domeniul juridic, calitati morale, domeniul economic, management, sociologie si psihologie. De asemenea aceasta metoda mai presupune si stabilirea unor relatii si raporturi de munca eficiente intre functionarii publici cu functii de conducere in sistem si ceilalti colaboratori si subordonati. Conducatorii trebuie sa identifice care sunt performantele subordonatilor si de ce uneori gradul lor de imlicare este mai redus. De asemenea trebuie sa mai intervina si cu unele masuri pentru eliminarea lor. Managerii trebuie să mai posede anumite calitati, cunostinte, aptitudini si deprinderi specifice colaboratorilor. De aceea funcţionarii publici trebuie selectati dupa anumite criterii de profesionalism si experienta. Important este ca intre conducatori si subordonati trebuie sa existe compatibilitati psihosociologoce, aceasta pentru a crea anumite relatii umane si profesionale normale. Un rol important ii revine si comunicarii (deschisa, directa).

Metoda valorificarii experientei in munca. Experienta in munca provine din derularea intr-un timp indelungat a acelorasi operatii, ceea ce ii imprima functionarilor publici o foarte buna abilitate, iar aceasta la rindul sau la realizarea mai rapida a sarcinilor. Valorificarea experienţei în muncă poate fi sporită prin organizarea seminarelor de pregătire profesională a funcţionarilor publici de către diverse organizaţii nonguvernamentale.

Metoda structurarii corespunzatoare a programului de munca, presupune crearea conditiilor corespunzatoare pentru desfasurarea cu succes a activitatii. Exista mai multe cerinte care sa permite desfasurarea programului de munca a functionarilor publici:

 • Confort;
 • Climat organizaţional deschis si stimulativ;
 • Dotare tehnica adecvata;

Metodele de cercetare cuprind: metoda analizei diagnostic care presupune culegerea datelor, analiza lor, formularea de concluzii in baza carora se vor lua anumite decizii.

 

Obiectul stiintei managementului public il constituie:

 1. Procesele si relaţiile de management;
 2. Principii si legităţi de perfecţionare permanenta a sistemului administrativ;
 3. Interesul general şi cel particular al cetăţenilor;
 4. Serviciile publice ce trebuie prestate către cetăţeni;
 5. Raporturile patrimoniale ale administraţiei publice ;
 6. Finanţele publice ale unităţilor administrativ-teritoriale ;
 7. Relaţiile cu publicul ;
 8. Controlul exercitat asupra activităţii administrative ;