Pin It

Prin administraţie publică înţelegem activitatea organelor de stat şi locale, orientată spre realizarea legii şi prestarea serviciilor publice.

Administraţia publică, potrivit specialistului Atamanciuc, îşi are obiectul şi subiectul său.

Obiectul. Obiect al administraţiei este societatea în ansamblu, spre care se răsfrânge procesul de dirijare. Aceasta e şi normal, pentru că nu ne putem închipui administrare în afara societăţii. Noţiunea de administrare e sinonim cu noţiunea de conducere, iar conducerea este un fenomen social.

Totodată, trebuie să deosebim obiectul administraţiei publice de obiectul ştiinţei administraţiei, deoarece obiectul celei de-a doua este înseşi administraţia publică,  în totalitatea implicaţiilor, relaţiilor şi corelaţiilor ei cu sistemul social-global.

Subiecţii. Sunt în concret cei ce administrează. Dat fiind că sunt foarte mulţi, e necesară şi o grupare a lor:

  1. După formele de putere, avem subiecţi ai puterii legislative, executive şi judecătoreşti
  2. După nivelul de organizare – subiecţi ai administraţiei publice centrale şi locale
  3. După sfera de activitate – subiecţi care realizează procesul de administrare în sfera economică, politică, socială, culturală, etc.
  4. După caracterul formalizării – instituţii formale (organe ale administraţiei publice) şi instituţii obşteşti (partide, asociaţii de experţi, etc.)
  5. După componenţă – subiecţi colectivi (Consiliu local) şi subiecţi individuali (Preşedinte).