Pin It

Metodologia TA este un ansamblu de metode, procedee, forme de cunoaştere a unui domeniu. Metoda TA  dialectico materialistă include ma multe abordări:

  • abordarea sistemică
  • abordarea funcţională
  • abordarea cibernetică

Abordarea este privită ca un sistem de abordare de intrări  - ieşiri.

            La intrări sunt: necesităţile populaţiei, resurse umane, resurse financiare şi populare, materiale.

            La ieşiri (etapa de transformare) sunt: bunuri materiale, servicii publice, avem etapa de prelucrare pentru ieşirea bunurilor necesare populaţiei.

            Abordarea structural funcţională include determinarea componentelor ce alcătuiesc sistemul Administraţiei Publice şi determină legile şi legităţile ce leagă aceste componente. Componentele Sistemului administrativ public central:

  1. ministerele,
  2. serviciile,
  3. administraţia publică locală:
  • de nivelul 1,
  • de nivelul 2(raioanele şi preşedintele de raion)
  1. legităţile
  2. precum şi mecanismul de interacţiune a acestor componente şi interacţiunea elementelor exterioare(sistemul juridic, organizaţiile nonguvernamentale)