Pin It

În Antichitate se spunea că „Arta conducerii oamenilor este cea mai dificilă şi cea mai superioară din toate”. Acest adevăr a fost confirmat în toate timpurile, rămânând la fel de actual şi astăzi.

Mihail Platon, în lucrarea „Introducere în teoria administraţiei publice” menţionează că conducerea ca fenomen a apărut odată cu societatea având o direcţie organizată – orientarea oamenilor în cadrul unui efort organizat în vederea atingerii unui scop comun. Sinonimele ei sunt „îndrumare”, „dirijare”, „guvernare”, „reglementare”, „orientare”.

Conducerea poate fi:

 • Cu sistemele tehnice
 • Cu sistemele biologice
 • Cu sistemele sociale

Conducerea socială poate fi:

1) Conducerea cu activitatea individuală şi

2) Conducerea cu activitatea colectivă

Tipurile conducerii sociale:

 • Conducerea administrativă (de stat)
 • Conducerea economică
 • Conducerea spirituală

Formele conducerii sociale:

 • Conducere cu resursele materiale
 • Conducere cu resursele umane

Subtipurile conducerii:

 • Conducerea proiectelor
 • Conducerea tehnică
 • Managementul tehnologic
 • Administrarea finanţelor
 • Managementul industrială
 • Conducerea în transporturi
 • Conducerea în construcţii
 • Conducerea dezvoltării sociale
 • Conducerea cu forţa de muncă
 • Conducerea învăţământului, etc., etc.

Atributele conducerii sunt:

 • a prevedea - a sonda viitorul;
 • a organiza – a constitui organismul material şi social al unei organizaţii sau sistem;
 • a comanda – a face să funcţioneze sistemul prin luarea şi asigurarea realizării deciziilor;
 • a coordona – a armoniza şi a sincroniza toate activităţile de conducere;
 • a controla – a compara rezultatele obţinute cu cele aşteptate şi a lua măsuri de remediere a abaterilor depistate (după Mihail Platon).