Pin It

Ştiinţa administraţiei este ştiinţa care cercetează în totalitate activitatea şi structura Administraţiei Statului urmărind îndeplinirea optimă a sarcinilor sale, cu satisfacerea intereselor generale şi apărarea intereselor personale legitime ale oamenilor.

Ştiinţa administraţiei este o ştiinţă pluridisciplinară, care are legături cu alte ştiinţe:

  1. Psihologia – pentru că în procesul administrării are loc conducerea oamenilor;
  2. Managementul – deoarece acesta încearcă să depisteze modalităţi de eficientizare a activităţii. Daca managementul general este Ştiinţa care se ocupă cu studierea şi descifrarea regulilor generale de conducere eficientă a unui sistem social, Ştiinţa administraţiei ne apare ca o ramură a acestuia, care are drept obiect studierea  unui singur element al sistemului social, şi anume administraţia publică.
  3. Politologia – deoarece administraţia execută ceea ce decide puterea politică. Aceste legături, practice şi teoretice, sunt determinate de poziţia de subordonare pe care o are administraţia publică faţă de puterea politică. În acelaşi timp trebuie subliniată şi deosebirea dintre ele, deoarece între  politologie, care studiază forţele politice, instituţiile politice  propriu-zise şi Ştiinţa administraţiei, care studiază structurile organizatorice şi funcţionale ale administraţiei există o delimitare.
  4. Sociologia – deoarece administraţia publică nu poate exista în afara sistemului social;
  5. Dreptul administrativ – deoarece ambele studiază activitatea administrativă a statului şi a colectivităţilor locale, deci totalitatea raporturilor sociale care constituie obiectul activităţii de administrare.

Paul Negulescu aprecia ca Ştiinţa administraţiei are un caracter pluridisciplinar: politic, tehnic şi organizatoric.