Pin It

            Organizarea structurii AP are la bază 2 principii

 1. Diviziunea specializată a muncii
 2. Sfera controlului asupra activităţilor

În baza acestor principii sunt evidenţiate pe trei tipuri de structuri utilizate şi în AP:

 • Structura liniară este tipul de structură în care predomină subordonarea pe verticală a organelor AP, structură ce formează o piramidă ierarhică. În acest tip de structură se respectă unitatea de comandă. Este o structură cînd o persoană la fiecare nivel concentreeză în mîinile sale dirijarea procesului de administrare. Direcţie →Secţie . Tipul de structură liniară are un caracter rigid formalizat care asigură stabilitate şi consecutivitate în îndeplinirea sarcinilor , dar în acest tip de structură slab este pronunţată legătura inversă.
 • Structura Funcţională asigură constituirea organelor AP pentru funcţii concrete ale AP(Guvern, Ministerele).Acest tip de structură este avantajos prin faptul că dă posibilitate de a angaja pentru fiecare funcţie un aparat profesionist;
 • este cel mai eficient tip de structură – Structură mixtă- Acest tip de structură asigură crearea unui sistem eficient unde unele organe ale AP primesc deciziile şi le reaalizează în practică , iar altele asigură aceste organe cu onformaţie de gen consultativ, coordonator de planificare ş.a.m.d.

Elementul principal este aparatul administrativ, care reprezintă o structură a puterii creată formal de stat ăentru realizarea obiectivelor şi funcţiilor atribuite concret acestui organ. Structura organului AP reprezintă totalitatea subdiviziunilor din cadrul acestui organ precum şi sistemul de relaţii şi mecanismul acestor relaţii dintre subdiviziunile sistemului.

Structura depinde de locul şi rolul pe care-l are acest sistem. Structura trebuie să respecte 3 caracteristici:

 • Mobilitate
 • Operativitate
 • Eficienţă

AP este organizata in baza a doua criterii – teritorial si funcţional

Criteriul teritorial divizează AP în

 Centrală este compusă din:

 • Guvern
 • Ministere
 • Servicii
 • Agenţii s.a.

AP Locală este compusă din:

 1. Primari, consiliile locale,
 2. Preşedintele de Raion şi Consoliile Raionale.

 După Componenţă:

 1. Autorităţile AP de competenţă generală:
  • la nivelul AP Centrale:
   • guvernul(probleme de diversă natură)
  • la nivel local:
   • consiliile locale, primarul, preşedintele raionului
 1. AP de competenţă specială:
  • la nivel central:
   • ministere, agenţii, servicii
  • la nivel local:
   • serviciile descentralizate.

Alt principiu:

 • deliberative – consiliile
 • executive – primarii, preşedinţii raionului.